Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes
Decembrī iznāca klajā žurnāla “Православие в Балтии” [Pareizticība Baltijā] 8. numurs. Kārtējā laidiena uzmanības centrā ir pareizticīgo baznīcas gaitas sarežģītajos sociāli politiskajos kontekstos, piemēram, Valaama klostera liktenis kara laikā starp PSRS un Somiju, Latvijas pareizticīgo protopresbitera Aleksandra Černija (1914 – 2008) misionāra darbība Hesenē-Nasavā (1933 – 1945), represijas pret pareizticīgo garīdzniecību Lietuvā Staļina valdīšanas laikā.
2018. gada 19. novembrī Rīgā norisinājās starptautiskā konference – vecticībnieku ikonu gleznotāja Pimena Sofronova (1898–1973) 120. gadadienai veltītie lasījumi. Pasākumu organizēja Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas padome, Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudze sadarbībā ar LU FSI.
No 22. līdz 24. novembrim LU norisināsies starptautiska zinātniskā konference "Simonai de Bovuārai – 110. Daudznozīmības, atšķirības, krustpunkti" par godu franču filozofes un rakstnieces 110 gadu jubilejai. Konferencē ar vieslekcijām uzstāsies Centrāleiropas Universitātes asociētā profesore Linda Fišere, Oslo Universitātes profesore Tove Petersena, ar referātiem uzstāsies gan LU FSI zinātnieki, gan arī citi vietējie un ārzemju pētnieki.
LU vadošā pētniece Dagmāra Beitnere Le Galla ieņem valstī augstu posteni Saeimā
Seminārā piedalījās skolu audzēkņi no Rīgas, Iecavas, Vaiņodes, gatavojoties skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanai.
Veiksmīgi norisinājusies starptautiskā zinātniskā konference “Sociāli politiskās un reliģiskās idejas un kustības 20.–21.gs.
LU FSI sveic vadošo pētnieci Dagmāri Beitneri Le Gallu ar panākumiem!
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, sadarbībā ar Vroclavas Universitātes Starptautisko studiju institūtu (Polija) un Opoles Universitātes Politisko zinātņu institūtu (Polija), Krievijas Zinātņu Akadēmijas Vispārējās Vēstures institūta Reliģijas un Baznīcas vēstures centru un Sanktpēterburgas Universitātes Filozofijas institūtu (Krievija) š.g. 4.-5. oktobrī, Kalpaka bulvārī 4, rīko starptautisku zinātnisku konferenci “Sociāli politiskās un reliģiskās idejas un kustības 20.–21.gs.
Pirms 90 gadiem – 1928. gada septembrī Rīgā ieradās viens no tā laika ievērojamākajiem un nozīmīgākajiem filozofiem Martins Heidegers (1889–1976). Herdera Biedrības rīkotā lekciju cikla ietvaros viņš Rīgā nolasīja vairāku lekciju kursu par Kanta Tīrā prāta kritiku un par filozofijas aktuālo situāciju. Šo Heidegera vizīti Rīgā atceroties, sadarbībā ar Int. Martina Heidegera Biedrību tiek rīkota starptautiska konference “Martins Heidegers Rīgā”. Konference norisināsies no 2018. gada 16. līdz 18. oktobrim (16. oktobrī – LU Raiņa 19 Mazajā aulā, 17. un 18. oktobrī – LU Bibliotēkas ēkā Kalpaka 4).
Konferences tēmas skar Heidegera filozofiju pārejas posmā no viņa nepabeigtā traktāta “Esamība un laiks” (1927) līdz 30. gadu sākumam.
Konferenci finansiāli atbalsta LKKF un LU.
LU Vēstures un filozofijas fakultāte un Filozofijas un socioloģijas institūts aicina pieteikties dalībai starptautiskā zinātniskā konferencē "Simonai de Bovuārai – 110. Daudznozīmības, atšķirības, krustpunkti", kura norisināsies 2018. gada 22.–24. novembrī Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.
R. Zembahs pārtulkojis franču filosofa M. Merlo-Ponti grāmatu "Uztveres fenomenoloģija".
M. Kūle, E. Šūpulis, J. Stauga (LKA) 3.07.2018 LZA atskaites sanāksmē ziņoja par VPP Letonika, 6. projektā padarīto
LU Filozofijas un socioloģijas institūts 2018. gada 7. jūnijā pulksten 18.00 Kalpaka bulvārī 4 rīko pirmo diskusiju, gatavojoties pāvesta Franciska vizītei Latvijā, no cikla "Latvija un Universitāte sarunā ar pāvestu."
Konference notiks 2018. gada 22. maijā plkst. 16:00 - 20:00 Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zālē, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.
[ 15.05.2018 ] - KIRKEGORISKIE LASĪJUMI 2018
KIRKEGORISKIE LASĪJUMI 2018
PRIEKŠVĀRDI, PROLOGI, PIRMVĀRDI, IEVADVĀRDI
FILOSOFIJĀ, DZEJĀ, PROZĀ UN DZĪVĒ
2018. gada 16. maijā pl. 15.30-18.00
LU Vēstures un Filozofijas fakultātē Aspazijas bulvārī 5, 510.auditorijā
LU FSI viesprofesore Maria Martin Gomez 2 nedēļas strādā LU FSI pie tēmas: Latvijas un Spānijas filosofijas sakari XX gs.
no LU FSI piedalās pētnieks Māris Kūlis, tēma saistīta ar LU FSI uzdevumiem pētīt arī drošības/drošumspējas jautājumus
Letonikas programmas 6. projekta ietvaros tiek izsludināti 3 darba semināri par humanitārajām zinātnēm, vērtībām un drošumu
Starptautiskā studentu dzīves apstākļu pētījuma Eurostudent VI noslēguma konferencē tika prezentēts analītisks ziņojums, kurā atspoguļota 28 valstu salīdzinošā analīze. Publikācijā apkopotas ziņas par galvenajiem studējošo dzīvi raksturojošiem indikatoriem, un tā sniedz iespēju salīdzināt Latvijas situāciju ar citām Eiropas valstīm. Ziņojums ir brīvi pieejams visiem interesentiem.
Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtījumā LU FSI ir īstenojis Latvijas daļu no EUROSTUDENT pētījuma, kas šobrīd apjomīgākais augstskolu studentu izpētes projekts Eiropā, kurā piedalījās 30 valstis. Šī monitoringa pētījuma mērķis ir sniegt ieskatu tādos aktuālos jautājumos kā: augstākās izglītības pieejamība, studiju apstākļu raksturojums, studiju procesa vērtējums, starptautiskā mobilitāte studiju laikā, studentu nodarbinātība, integrācija darba tirgū, studentu ienākumu un izdevumu struktūra, līdzdalība sabiedrības dzīve.
Zinātniskais seminārs, prezentācija, filosofiskas diskusijas par drošības, terorisma, kultūru migrācijas tematiku.
LU FSI vadošās pētnieces Dr. phil. Solveiga Krūmiņa – Koņkova, Dr. phil. Māra Kiope, Dr. art. Nadežda Pazuhina un Dr. hist. Inese Runce Latvijas Zinātņu Padomes atbalstītā fundamentālā pētījumu projekta “Reliģiskās pieredzes tematizācija post-liberālā garīguma situācijā: Latvijas gadījums” ietvaros četru gadu garumā ir veikušas pētījumus par Romas Katoļu baznīcas vēsturi Latvijā padomju okupācijas laikā. Šī projekta vadītāja ir Solveiga Krūmiņa – Koņkova.
[ 01.11.2017 ] - Letonikas VII kongress
1. un 2. novembrī Letonikas VII kongresa ietvaros FSI telpās Kalpaka bulvārī 4, pirmā stāva zālē norisinās sēdes par vērtību pētījumiem, reliģisko pieredzi vērtību izvēlē un dzīvesstāstiem.
LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzes padome un Latvijas Senpareizticīgo Pomoras Baznīca 2017. gada 13.novembrī ielūdz uz piemiņas konferenci, kas veltīta Ivana Ņikiforoviča Zavoloko 120 gadu jubilejai.
[ 16.10.2017 ] - Zinātnieku nakts 2017
29. septembrī LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieki Zinātnieku naktī sarunājās par filozofiskām, socioloģiskām un mutvārdu vēstures tēmām.
2017. gada 12. oktobrī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē notiks latviešu filozofes Elgas Freibergas (1956–2014) grāmatas "Starp reālo un imagināro" atvēršana.
Kolektīvās monogrāfijas atvēršana notiks piektdien, 6. oktobrī LU Bibliotēkā, Kalpaka bulv.4, 1. stāvā.
[ 29.09.2017 ] - Zinātnieku nakts 2017
Pēcpatiesības nakts sarunas
Prof. Alfieri uzstājas par M. Heidegera "Melno burtnīcu" interpretācijām
LU FSI organizēja zinātnisku apspriedi par fenomenoloģiju mūsdienās un 2 monogrāfiju prezentāciju
Paredzēts, ka LU FSI pārcelsies uz LU jauno Rakstu māju 2020.-22. gadā
LUFSI socioloģijas nodaļas speciālisti pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtījuma īsteno starptautiskā zinātniskā pētījuma EUROSTUDENT VI Latvijas nacionālo pētījumu «Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā». Projekta ietvaros tiek veikta augstākās izglītības iestāžu studentu aptauja ar mērķi novērtēt studentu dzīves ekonomiskos un sociālos apstākļus, kā arī apmierinātību ar studiju procesu un kvalitāti. Pēc vienotas metodikas šis pētījums regulāri notiek Boloņas procesa valstīs, un projekta VI kārtā piedalās 28 valstis. Latvijā pētījums tiek īstenots jau piekto reizi.
sākums 15:00, Kalpaka b.4, 2. stāvs
1.Par izdodamajām grāmatām. 2. Aktualitātes
Oslo notika LUFSI un NIBR organizētā konference, kuras centrālais tematiskais pavediens bija projektā «Lauku depopulācija un izglītības pārvaldība» iegūtās atziņas par mazo skolu problēmu risinājumiem Latvijā un Norvēģijā. Lauku depopulācija un kopienas ar sarūkošo iedzīvotāju skaitu ir izaicinājums daudzos Eiropas reģionos. Samazinoties bērnu skaitam, lauku skolu izdzīvošana kā problēmjautājums ir ienēmusi savu vietu dienas kārtībā. Ir skaidrs, ka līdz šim pastāvošie izglītības pārvaldības mehānismi ir jāizvērtē no jauna, lai sekmētu lauku bērnu tiesību uz izglītību ievērošanu, tajā skaitā nodrošinot to vietējās skolās.
plkst.15:00, LU FSI, 322. istabā
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts ir sagatavojis un laidis klajā žurnāla “Reliģiski – filozofisko rakstu” jaunāko numuru (XXI), kas veltīts jezuītu kultūrvēsturiskā mantojuma Latvijā pētniecībai.

< 12 3 4 5 6 7 >


šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk