Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes
LU FSI vadošās pētnieces Dr. phil. Solveiga Krūmiņa – Koņkova, Dr. phil. Māra Kiope, Dr. art. Nadežda Pazuhina un Dr. hist. Inese Runce Latvijas Zinātņu Padomes atbalstītā fundamentālā pētījumu projekta “Reliģiskās pieredzes tematizācija post-liberālā garīguma situācijā: Latvijas gadījums” ietvaros četru gadu garumā ir veikušas pētījumus par Romas Katoļu baznīcas vēsturi Latvijā padomju okupācijas laikā. Šī projekta vadītāja ir Solveiga Krūmiņa – Koņkova.
[ 01.11.2017 ] - Letonikas VII kongress
1. un 2. novembrī Letonikas VII kongresa ietvaros FSI telpās Kalpaka bulvārī 4, pirmā stāva zālē norisinās sēdes par vērtību pētījumiem, reliģisko pieredzi vērtību izvēlē un dzīvesstāstiem.
LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzes padome un Latvijas Senpareizticīgo Pomoras Baznīca 2017. gada 13.novembrī ielūdz uz piemiņas konferenci, kas veltīta Ivana Ņikiforoviča Zavoloko 120 gadu jubilejai.
[ 16.10.2017 ] - Zinātnieku nakts 2017
29. septembrī LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieki Zinātnieku naktī sarunājās par filozofiskām, socioloģiskām un mutvārdu vēstures tēmām.
2017. gada 12. oktobrī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē notiks latviešu filozofes Elgas Freibergas (1956–2014) grāmatas "Starp reālo un imagināro" atvēršana.
Kolektīvās monogrāfijas atvēršana notiks piektdien, 6. oktobrī LU Bibliotēkā, Kalpaka bulv.4, 1. stāvā.
[ 29.09.2017 ] - Zinātnieku nakts 2017
Pēcpatiesības nakts sarunas
Prof. Alfieri uzstājas par M. Heidegera "Melno burtnīcu" interpretācijām
LU FSI organizēja zinātnisku apspriedi par fenomenoloģiju mūsdienās un 2 monogrāfiju prezentāciju
Paredzēts, ka LU FSI pārcelsies uz LU jauno Rakstu māju 2020.-22. gadā
LUFSI socioloģijas nodaļas speciālisti pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtījuma īsteno starptautiskā zinātniskā pētījuma EUROSTUDENT VI Latvijas nacionālo pētījumu «Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā». Projekta ietvaros tiek veikta augstākās izglītības iestāžu studentu aptauja ar mērķi novērtēt studentu dzīves ekonomiskos un sociālos apstākļus, kā arī apmierinātību ar studiju procesu un kvalitāti. Pēc vienotas metodikas šis pētījums regulāri notiek Boloņas procesa valstīs, un projekta VI kārtā piedalās 28 valstis. Latvijā pētījums tiek īstenots jau piekto reizi.
sākums 15:00, Kalpaka b.4, 2. stāvs
1.Par izdodamajām grāmatām. 2. Aktualitātes
Oslo notika LUFSI un NIBR organizētā konference, kuras centrālais tematiskais pavediens bija projektā «Lauku depopulācija un izglītības pārvaldība» iegūtās atziņas par mazo skolu problēmu risinājumiem Latvijā un Norvēģijā. Lauku depopulācija un kopienas ar sarūkošo iedzīvotāju skaitu ir izaicinājums daudzos Eiropas reģionos. Samazinoties bērnu skaitam, lauku skolu izdzīvošana kā problēmjautājums ir ienēmusi savu vietu dienas kārtībā. Ir skaidrs, ka līdz šim pastāvošie izglītības pārvaldības mehānismi ir jāizvērtē no jauna, lai sekmētu lauku bērnu tiesību uz izglītību ievērošanu, tajā skaitā nodrošinot to vietējās skolās.
plkst.15:00, LU FSI, 322. istabā
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts ir sagatavojis un laidis klajā žurnāla “Reliģiski – filozofisko rakstu” jaunāko numuru (XXI), kas veltīts jezuītu kultūrvēsturiskā mantojuma Latvijā pētniecībai.
Izteikta atzinība M. un Ģ. Jankovsku sociālajam pētījumam
The 3rd Conference on Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in
Central and Eastern Europe
Iznācis Somijas Zinātņu akadēmijas elektroniskā žurnāla "Folklore Fellows' Network" decembra numurs, kur lasāms apskats par Mutvārdu vēstures pētījumu Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā (11., 14.–17. lpp.). Pārskata autores Māra Zirnīte un Ieva Garda-Rozenberga.
zinātniskajā seminārā referātus nolasīja LU FSI, LU VFF pētnieki un doktoranti par filosofijas,
sociālo teoriju, biofilosofijas, dzīvesstāstu apkopošanas, vēstures, mediju prakšu, socioloģijas tēmām
Aptaujā tiks iegūta informācija par to, cik viegli vai grūti pēc atgriešanās ir iekļauties Latvijas sabiedrībā un darba tirgū, cik lielā mērā tiek novērtēta ārzemēs iegūtā pieredze un izglītība, kāda ir remigrantu apmierinātība ar darbu un nākotnes plāni. Aptaujā aicināti piedalīties gan tie, kuri ir darba ņēmēji, gan arī tie, kuri ir uzņēmēji, pašnodarbinātie, vai šobrīd nestrādā.
LZA un Čehijas ZA sadarbības līgums, zinātniskā apmaiņa un seminārs LU FSI
sadarbība ar Mačeratas universitātes filosofiem turpinās arī 2016.g.
LU FSI kolēģi un LZA pārstāvji apsveic profesoru Dribinu
[ 06.12.2016 ] - Trauma, atmiņa un nākotne
pasākums Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar LU FSI kā līdzorganizatoru
2016. gada 26. oktobrī, plkst. 16:30, LU Vēstures un filozofijas fakultātē (Aspazijas bulvārī 5)
513. auditorijā notiks Dr. Theol. Aleksandra Bertaša (Александр Берташ) lekcija „Pareizticīgo dievnami Baltijā 19. gs. otrajā pusē: tipveida celtnes vai unikāli arhitektūras pieminekļi?”
Cienījamie kolēģi!

Aicinām Jūs piedalīties starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Baznīca un totalitārais režīms: sekularizācija un izdzīvošanas stratēģijas”, kura notiks 2016. gada 27. un 28. oktobrī, Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centra telpās Kalpaka bulvārī 4. Konferenci organizē LU Filozofijas un socioloģijas institūts (projekts “Reliģiskās pieredzes tematizācija postliberālā garīguma situācijā: Latvijas piemērs) sadarbībā ar LU bibliotēku.
Totalitārisma mantojuma izpratne un analīze ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem mūsdienu situācijā. Mijattiecības starp totalitāro varu un Baznīcu, režīma attieksme pret reliģiozitāti, reliģiskajām tradīcijām un kultūras reliģiskajiem aspektiem sekularizētajā izglītības sistēmā, kuru stingri kontrolē totalitārā valsts – visi šie aspekti ir mūsu kopējās Eiropas nesenā pagātne. Analizēt un racionāli skaidrot totalitāro režīmu pieredzi, konfesionālo un reliģisko grupu izdzīvošanas stratēģijas stingrās ideoloģiskās un administratīvās kontroles apstākļos ir nepieciešams arī, lai izprastu mūsdienu situāciju.
Konferences uzdevums – aplūkot procesus Baznīcas dzīvē, Baznīcas un sabiedrības mijiedarbību un tās formas, ņemot vērā sabiedrības vispārējās sekularizācijas kontekstu un sociāli politisko situāciju totalitāro režīmu apstākļos, galvenokārt, Padomju Savienībā. Konferencē piedalīsies zinātnieki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Ukrainas, Vācijas, Polijas un ASV.

Konferences programma ir pieejama LU un LU FSI mājaslapās: www.fsi.lu.lv; http://www.lu.lv/zinas/t/42701/; http://www.lu.lv/eng/news/t/42702/

LU mediju centrs nodrošinās arī konferences tiešraidi.

Konferences organizatori:

Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova,
Dr. hist. Aleksandrs Gavriļins,
Dr. phil. Māra Kiope,
Dr. hist. Inese Runce,
Dr. art. Nadežda Pazuhina
LU VFF un LU FSI organizē zinātnisko semināru "Kants, Šopenhauers, Nīče - vērtību diskursi un Latvija"
LZP granta 2012/296 un Bāzes finansējuma granta ietvaros zinātnisks seminārs par Latvijas filosofijas transformācijām un dzīves fenomenoloģiju
24. augustā Gulbenē notika ikgadējā Mācību gada sākuma konference — forums, kas pulcēja pedagogus no visas Latvijas. Uzturot sadarbību ar izglītības nozari, FSI pārstāvji piedalījās konferencē ar ziņojumiem par jaunākajiem pētījumiem izglītības jomā, kā arī novadīja trīs grupu diskusijas. Konferences pirmajā daļā tika prezentēti divi pētījumi, kas veikti Gulbenes izglītības iestādēs un bija pamats diskusijām ar izglītības iestāžu darbiniekiem.
Sv. Olafa Koledžas (Minesota) Kirkegora bibliotēkā
[ 22.07.2016 ] - LU FSI kontakti vasarā
LU FSI dzīvesstāstu pētnieku grupas sagatavotais bilingvālais Latvijas krievu dzīvesstāstu apkopojums pieejams lejuplādei PDF formātā.
Turpinot migrācijas tematikai veltītu publikāciju sēriju, FSI aicina iepazīties ar diviem iepriekš nepublicētiem analītiskiem ziņojumiem. Pirmā ziņojuma autore Inese Šūpule pievēršas līdz šim maz pētītai remigrācijas praksei, mēģinot rast atbildes uz jautājumiem par cilvēkiem, kuri atgriezās Latvijā, un viņu motīviem. Savukārt pētniece Evija Kļave sniedz izvērstu reemigrācijas politikas vērtējumu no tās tiešās mērķa grupas — Latvijas emigrantu un remigrantu — perspektīvas.
21. jūnijā pulksten 17.00 Austrijas vēstniecība, Austrijas bibliotēka un Šveices lasītava un Apgāds Zvaigzne ABC aicina uz grāmatas atvēršanas svētkiem un tikšanos ar filozofu Igoru Šuvajevu Rīgā, Rūpniecības ielā 10, LU Akadēmiskās bibliotēkas telpās.
LU FSI un Eiropas Latviešu apvienība (ELA) aicina Eiropā dzīvojošos Latvijas piederīgos piedalīties aptaujā «Eiropā dzīvojošo Latvijas piederīgo pilsoniskā aktivitāte». Aptauja noris no 17. jūnija līdz 15. jūlijam, un tā ir pieejama internetā latviešu un krievu valodā vietnē http://migracija.lv.
2016. gada 6. jūnijā plkst. 18:00 Kaņepes kultūras centrā notiks filozofiski literāri muzikāls priekšnesums “Bažas! Kirkegora eksistenciālā komēdija”.
Konference, kas divas dienas saistīja uzmanību Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu centrā, bija veltīta dzīvesstāstiem kā saturā un formā ietilpīgam pētniecības avotam.
LU FSI notiek bāzes un snieguma fiansējuma tematikas apspriede – zinātniskais seminārs
Rakstu sēriju atklāj Ievas Kārkliņas un Daigas Kamerādes raksts «"Nenāc manā istabā, es nesaprotu latviski": Latvijas emigrantu bērnu valodas un identitātes veidošanās». Darba mērķis ir izprast Latvijas valstspiederīgo ģimeņu bērnu nacionālās piederības izjūtas veidošanos, padziļināti analizējot vienas no lielākajām Latvijas emigrantu mērķa valstīm – Lielbritānijas – piemēru.

< 1 23 4 5 6 7 >


šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk