Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes
24.novembrī LU Filozofijas un socioloģijas institūta reliģijpētnieku grupa organizēja zinātnisku konferenci "Livonijas Baznīcas vēstures reminiscences". Konference notika LU Bibliotēkas 1.stāva zālē, Kalpaka bulvārī 4.
Ziņas izvērsumā aicinām gūt vizuālu ieskatu 17.novembrī notikušā konferencē "Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika. Ziemeļu-dienvidu un citi virzieni".
Zinātniskā ekspertu konferencē tiks apskatīti viduslaiku Livonijas baznīcas vēstures aspekti. Konferencei ir starpdisciplinārs raksturs: pētniecības aktualitātes un pieejas tiks aplūkotas no baznīcas vēstures, kultūras un ideju vēstures, filozofijas un reliģijpētniecības skatupunkta. Pasākums notiks 24. novembrī plkst. 10.00 LU Bibliotēkas 1. stāva zālē, Kalpaka bulv. 4.
LU Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar LU Latviešu valodas institūtu, LU Latvijas vēstures institūtu, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu un pateicoties LZP un VKKF atbalstam, organizē jau otro zinātnisko konferenci, kas veltīta kultūras migrācijas jautājumiem Latvijā. Pasākums notiks 2015. gada 17. novembrī, plkst. 11.00, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zālē. Aicinām iepazīties ar pasākuma programmu...
5. novembrī Latvijas Universitātes Zinātniskās Bibliotēkas zālē notika Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta rīkots pasākums par godu LU FSI vadošās pētnieces Māras Kiopes monogrāfijas “Klātbūtne. Latviešu un brazīliešu filozofa jezuīta Staņislava Ladusāna dzīve un darbs” atklāšanai. Aicinām gūt vizuālu ieskatu pasākuma norisē!
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Zinātnisko Bibliotēku aicina apmeklēt zinātnieces Māras Kiopes monogrāfijas "Klātbūtne. Latviešu un brazīliešu filozofa jezuīta Staņislava Ladusāna dzīve un darbs" atklāšanu 5.novembrī plkst. 18.00 LU Zinātniskās Bibliotēkas zālē, Kalpaka bulvārī 4.
LU FSI ZP sēde notiks 04.11.2015. plkst. 13.00, Kalpaka bulv. 4. 3.stāvā. Ar darba kārtību varat iepazīties ziņas izvērsumā.
Atzīstot LU FSI pētnieku, mutvārdes vēstures grupas darbu par nozīmīgāko LU mēneša pētījumu, ikviens interesents ir aicināts ielūkoties intervijā ar LU FSI vadošo pētnieci Māru Zirnīti un FSI pētnieku Kasparu Zelli, kurā tiek sniegts ieskats baltiešu bēgšanā, aizbraucēju dzīves norisē un nupat izdota D.Holmerta fotogrāfiju albuma sagatavošanas procesā un mērķos. Atgādinām, ka D.Holmerts savās fotogrāfijās iemūžināja bēgļus no Baltijas, kuri Otrā pasaules kara laikā ar laivām devās pāri Baltijas jūrai uz Zviedrijai piederošo Gotlandes salu, tādējādi fotogrāfam izveidojot nozīmīgu liecību baltiešu sociālās atmiņas formēšanā.
15. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika albuma „Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās: 1944–1945” atvēršana...
Albuma „Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās: 1944–1945” atvēršana notiks reizē ar izstādes „Pāri Baltijas jūrai: 1944–1945” atklāšanu ceturtdien, 15. oktobrī plkst. 15:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas 3. stāvā.
Jaunākais LU FSI Reliģiski-filozofisku rakstu XVIII izdevums brīvi pieejams jebkuram interesentam. Reliģiski-filozofiski raksti XVIII atšķiras no iepriekšējiem izdevumiem, jo šis izdevums ir veltīts tikai reliģijpētniecībai un tikai vienam tās notikumam – starptautiskai konferencei “Starp Austrumiem un Rietumiem: jaunatne, reliģija, politika”, kuru 2014. gada rudenī organizēja Latvijas Reliģijas pētniecības biedrība sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Daugavpils Universitāti.
Laikā no 14-17.09.2015 Vroclavas Universitātē notika starptautiska zinātniska konference, kurā ar referātu konferences plenārsēdē uzstājās LU FSI vadošā pētniece, prof. Velga Vēvere. Intelektuāla dialoga veidošana un uzturēšana starptautiskā līmenī ir būtisks zinātnes attīstības faktors, kuru LU FSI uzskata par primāru savā darbībā.
Laikā no 10.-11.septembrim LU FSI un Latvijas Universitātes Bibliotēkas telpās Kalpaka bulv.4. norisinājās ikgadējais Letonikas kongress. LU FSI sekcija ar nosaukumu "Vērtību aspekti Letonikā" aplūkoja tēmu no dažādām perspektīvām, kuras tika iztirzātas vairākās paralēli aktīvās sekcijās. Aicinām gūt ieskatu pasākuma norisē!
Šogad Filozofijas un socioloģijas institūts Letonikas kongresā piedalīsies ar piecām sekcijām, kas būs veltītas filosofijai un ideju vēsturei, reliģiskai pieredzei vērtību izvēlē, etniskās identitātes, vērtību un politiskās līdzdalības tēmai, kultūrai un ikdienas vēsturei dzīvesstāstos, kā arī jautājumam par identitātēm un vērtībām Latvijas un Eiropas vēsturiskajā un mūsdienu kontekstā, - sekcija, kas notiks angļu valodā. Konferences programma pieejama šīs ziņas izvērsumā.
LU FSI telpās Kalpaka bulvārī 4. notiks LU FSI Zinātniskās padomes sēde. Ar sēdes darba kārtību aicinām iepazīties ziņas izvērsumā.
This week Institute of Philosophy and Sociology was happy to gather up an International Scientific Conference dedicated to the theme of religious education. During the conference LU FSI director, professor Maija Kule gave an interview to the Vatican radio, speaking about the aspects and importance of teaching religion, humanities and philosophy. Take a peak to the program of the conference and get a visual insight into the venue!
24.-25.augustā Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts LU Mazajā aula Raiņa bulvārī 19 rīko starptautisku konferenci veltītu reliģijas pētniecības jautājumam. Konferencē pulcēsies vadošie reliģijas un Baznīcas 20. gadsimta vēstures pētnieki no Latvijas, Itālijas, Krievijas, Vācijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas. Skatiet programmu ziņas izvērsumā!
Š.g. 17-19.jūnija Budapeštā notika internacionāla konference veltīta Fenomenoloģijas tematikai. Konferencē piedalījās pieci FSI zinātnieki-fenomenologi - Maija Kūle, Ella Buceniece, Velga Vēvere, Māra Grīnfelde un Uldis Vēgners.
Pasākumā, kas notiks 16. jūnijā, tiks prezentēti pētījuma «Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika» moduļa «Atgriešanās process Latvijā: politika un prakse» rezultāti (Dr. E. Kļave un Dr. I. Šūpule), kā arī ekspertu viedokļu par diasporas un reemigrācijas politiku analīzes rezultāti (Dr. I. Kārkliņa un Dr. E. Kļave). Diskusijā aicināti piedalīties diasporas un reemigrācijas politikas īstenošanā iesaistīto valsts institūciju pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī akadēmiskās vides eksperti migrācijas jomā. Pasākuma gaitā tiks apspriesti pētījuma moduļa rezultāti, reemigrācijas politikas pasākumu stiprās un vājās puses, diasporas un reemigrācijas politikas novērtējuma indikatori un koordinācija.
29.-30. maijā notikušajā konferencē piedalījās arī LU FSI reliģijpētniecības grupas pārstāvji: Dr.phil. Māra Kiope un Dr.hist. Inese Runce. Saskaņā ar konferences rīkotāju vārdiem, tā "(...) ļaus labāk apzināties kristietībā ietverto humānisma potenciālu, ko tā piedāvā mūsdienu pasaulei un ikvienam cilvēkam". Lasīt vēl...
Filozofijas un socioloģijas institūta mutvārdu vēstures pētniece Māra Zirnīte daudzu gadu garumā nodarbojas ar atmiņu un dzīvesstāstu pētīšanu un apkopošanu. Aktuāls piemērs, kas atspoguļo M.Zirnītes zinātnisko darbību, ir Latvijas Zinātnes padomes vairāk kā 20 gadus atbalstītais mutvārdu vēstures pētījums, kura turpinājums paredzēts līdz pat 2016. gadam. No idejas aizmetņa Latvijas Kultūras fondā līdz pat šai dienai M.Zirnīte ir koordinējusi pētījumu, veidojusi pētījuma modeli, attīstot zinātniskos kontaktus, piesaistot speciālistus, izstrādājot NMV krājuma struktūru. Lasīt vēl...
Piektdien, 22.maijā Rīgas Kino muzejā norisinājās LU FSI pētnieka Andreja Baloža monogrāfijas atklāšanas svētki. Andreja Baloža grāmata veltīta laika un atmiņas fenomenu interpretācijai franču domātāja Anrī Bergsona filozofijā, uzmanības centrā novietojot ilgstamības idejas ģenēzes problēmu. Aicinām iepazīties ar pasākuma fotoatskatu.
Grāmatas atklāšanas svētki notiks piektdien, 22.maijā plkst.18:30 Rīgas Kino muzejā (Peitavas iela 10). Pasākumu atbalsta LU FSI un Latvijas Kultūras akadēmija. Detalizētāka informācija un programma ziņas izvērsumā.
12. maijā projekta «Latvijas emigrantu kopienas» zinātniskā vadītāja iepazīstinās politiskās tikšanas dalībniekus ar unikālajā pētījumā gūtām atziņām. Konferences IV paneļdiskusijā, kas notiks no plkst. 9:30 līdz plkst. 11:30, uzmanības centrā būs jautājumi, kas saistīti at atgriešanās migrāciju un darbu ar diasporas kopienām.
7.maijā, Rīgā, Kara muzejā norisinājās 9. maija dienai veltīta diskusija, kuras organizēšanā piedalījās arī LU FSI. Pasākumā Institūtu pārstāvēja pētnieks Mārtiņš Kaprāns un Kaspars Zellis. Diskusija aptvēra jautājumus par 9. maija dienas politisko, socioloģisko un vēsturisko dimensiju.
Šodien, plkst. 14:00 LZA Akadēmijas sēžu zālē norisināsies LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde, kurā LU FSI direktore, prof. Maija Kūle iepazīstinās ar dažiem FSI izdevumiem humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Sēdē piedalīsies arī izdevumu autori un sastādītāji.
23. aprīlī LU FSI norisinājās zinātniskā konference “Pareizticība Latvijā: biogrāfija Baznīcas vēstures apvārsnī” un A. Gavriļina grāmatas “Jānis (Garklāvs): pareizticīgais latvietis” prezentācija. Interesenti aicināti gūt ieskatu pasākuma norisē!
2015. gada 5. maijā, plkst. 14.00, LU Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centra 1. stāva zālē, Kalpaka bulvārī 4., notiks LU Filozofijas un socioloģijas institūta organizētie “Kirkegoriskie lasījumi 2015”. Interesenti ir aicināti iepazīties arī ar LU Bibliotēka Kalpaka bulvārī sagatavotu izstādi “Sērena Kirkegora mūsdienīgums”.
LU FSI telpās Kalpaka bulv. 4., notiks LU FSI Zinātniskās padomes sēde. Ar sēdes darba kārtību aicinām iepazīties ziņas izvērsumā.
LU FSI 2015. gada 23. aprīlī plkst. 16.00 ielūdz uz zinātnisko konferenci “Pareizticība Latvijā: biogrāfija Baznīcas vēstures apvārsnī” un A. Gavriļina grāmatas “Jānis (Garklāvs): pareizticīgais latvietis” prezentāciju LU Bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4., 1. stāva zālē
15.-17.aprīlī Rīgā un Jūrmalā notikusi starptautiska konference "Aspazijai 150. Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās", kurā piedalījās arī FSI pārstāvji.
Piektdien, 10.aprīlī notika LU FSI zinātniskais seminārs un filozofa Igora Šuvajeva grāmatas prezentācija. Aicinām gūt vizuālu ieskatu pasākuma norisē!
LZA Teodora Celma vārdbalvu 09.04.2015 piešķir LU FSI pētniekam Dr. phil. Uldim Vēgneram par nozīmīgu ieguldījumu Celma filosofiskā mantojuma pētniecībā. Apsveicam!
08.04.2015 Izglītības un zinātnes ministrijā notika informatīva sapulce par Valsts pētījumu programmu realizāciju 2015.g un turpmāk. Informācija par tikšanās aktualitātēm ziņas izvērsumā.
2015. gada 10. aprīlī, plkst. 14.00, LU Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centra 1. stāva zālē, Kalpaka bulvārī 4., notiks LU Filozofijas un socioloģijas institūta zinātniskā konference un FSI pētnieka, filozofa Igora Šuvajeva grāmatas “Krievijas homo imperii” prezentācija. Interesenti ir aicināti iepazīties arī ar LU Bibliotēkas sagatavotu izstādi “Impēriskais cilvēks”.
10. aprīlī plkst. 14:00 gaidāms seminārs „Mazākumtautību folkloras kolekcijas Latviešu folkloras krātuvē”, kas notiks Gaismas pils 11. stāvā (LNB, Mūkusalas ielā 3).
No 19.-21.martam Liepājā norisinājās konference "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā", kurā VPP "Letonika" proejkta ietvaros ar referātu par Robertu Mūku uzstājās FSI pētniece, Dr.phil. Velga Vēvere.
Aktualitātes par Valsts pētījumu programmu "Letonika" turpmāk būs pieejamas arī projekta mājaslapā www.letonikavpp.lv
Vakar notika Letonikas vadības grupas tikšanās, kurā tika apspriesti stratēģijas un atskaišu jautājumi. Sanāksmē piedalījās arī I. Paredne, LR Studiju un zinātnes administrācijas (SZA) pārstāve.
LU FSI pētnieciskā projekta «Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika» ietvaros veiktās ārzemēs dzīvojošo latviešu aptaujas rezultāti, kuri medijiem tika prezentēti šī gada 26. janvārī, tiek integrēti reklāmas kampaņā! Vizuāls apliecinājums ziņas izvērsumā..

< 1 2 3 45 6 7 >


šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk