Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes
LU Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroju, 25.aprīlī rīko vācu filozofa Imanuela Kanta jubilejai veltīto pasākumu - zinātnisko vakaru, ar nosaukumu "Kanta aktualitāte". Pasākumā piedalīsies augsti godājami viesi no Vācijas: pasaulē plaši pazīstamais prof. Dr. Dr. h. c. mult. Otfrīds Hefe (Otfried Höffe) un Johanesa Gūtenberga Universitātes Maincā Dr. Margita Rufinga (Margit Ruffing). Viesi savas akadēmiskās intereses galvenokārt attīsta tieši I.Kanta pētniecības jomā, un savstarpējā sadarbība tiek stiprināta jau ilgākā laika posmā, kad Institūtam ir bijis gods izdot gan profesora O.Hefes, gan M.Rufingas grāmatas latviešu valodā. Jāatceras arī I.Kanta īpašā piederība Rīgas pilsētai, kas šķiet papildus iemesls, kādēļ filozofa godināšana nu jau kļuvusi par tradīciju.
Pasākuma programma un detalizētāks apraksts atrodami šīs ziņas izvērsumā.
Konference, kas notiks 2. aprīlī, turpina 2012. gada nogalē iesākto migrācijas jautājumiem veltītu forumu ciklu. Tās ietvaros paredzēts prezentēt jaunu OECD publikāciju, kā arī piedāvāt diskusiju platformu rīcībpolitikas ekspertiem, lai apkopotu analīzi un jaunus izaicinājumus saistībā ar emigrāciju no Baltijas un Austrumeiropas valstīm. LUFSI projektu «Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika» pārstāvēs prof. Mihails Hazans un Dr. Mārtiņš Kaprāns.
2014.gada 19.martā plkst.15.00 LU Mazajā aulā notiks Meijera Melera grāmatas „Latvijas Ebreju kopienas vēsture un holokausta piemiņas vietas” prezentācija. Šo pasākumu rīko Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts,
Latvijas Universitātes Vēsture un filozofijas fakultāte un Rīgas Ebreju kopienas muzejs „Ebreji Latvijā.”
Valsts nozīmes pētījumu centrā “Latviešu valoda, kultūrvēsturiskais mantojums un radošās tehnoloģijas” 2014.g. 13. martā plkst.15:00, Rīgā, Kalpaka bulv.4, 3. stāvā LU Filozofijas un socioloģijas institūts rīko zinātnisko semināru “Vērtību jautājums LR Satversmes preambulas projektā”, kas veltīts Saeimas iniciatīvai pieņemt Satversmes preambulu.

LU FSI vēstule pieņemta Saeimā
http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/20FAC3AECF3858DFC2257C9F0025939E?OpenDocument
Visiem darbiniekiem jāierodas uz LU FSI 12.03.2014. 10:30 uz instrukciju par ugunsdzēsības noteikumiem!
5. martā Dr. Inta Mieriņa, ESF projekta «Latvijas emigrantu kopienas» vadītāja, vadošais pētnieks prof. Mihails Hazans un citi projekta zinātnieki uzsāka dialogu ar valsts pārvaldes pārstāvjiem un Latvijas pašvaldību vadītājiem Ārlietu Ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Kultūras ministrijas organizētajā seminārā «Latvijas pašvaldību sadarbība ar tautiešiem ārzemēs. Veiksmes stāsti un izaicinājumi». Semināra dalībnieki iepazinās ar izvērstu zinātniskā projekta aktivitāšu prezentāciju un diskusijas gaitā pauda atbalstu pētnieku iecerēm, vienlaikus iezīmējot pašvaldībām svarīgākos ar iedzīvotāju emigrāciju saistītos aspektus.
Sākot ar 2014.gada 1.februāri LU Filozofijas un socioloģijas institūts atrodas Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centra ēkā, Kerkoviusa namā. Precīzas Institūta koordinātes un kontaktinformācija atrodamas ziņojuma izvērsumā.
Trešdien, 2014.gada 12.martā, Kalpaka bulv.4, 322.ist. plkst. 12.00 notiks LU FSI Zinātniskās padomes sēde. Ar sēdes darba kārtību varat iepazīties ziņojuma izvērsumā.
Divpusējās sadarbības pētniecības projekta mērķis ir nodrošināt Izglītības un zinātnes ministriju un vietējās pašvaldības Latvijā un Norvēģijā ar izglītības pārvaldības novērtējumu un vietējo kopienu izglītības vajadzību izpēti iedzīvotāju skaita samazināšanās kontekstā. Sagatavošanās vizīte notika 2014. gada 2.–4. februārī, kad Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece Inese Šūpule viesojās Norvēģijas urbāno un reģionālo pētījumu institūtā (Norwegian Institute for Urban and Regional Research) Oslo.
Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar LU Ekonomikas un vadības fakultāti ir sācis īstenot apjomīgu pētniecības projektu, kura pamatuzdevumi ir iegūt un analizēt informāciju par Latvijas emigrantiem un izstrādāt instrumentus, kas veicinātu komunikāciju starp emigrantiem un Latvijas darba devējiem, pašvaldībām un valsts institūcijām.

Pētniecības projektu «Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika» atbalsta Eiropas Sociālais fonds, un tā īstenošanā ir iesaistīti sociologi, ekonomisti, politologi un komunikācijas pētnieki. Projekta vadītāja Dr. Inta Mieriņa informē, ka pētnieku galvenais uzdevums būs izveidot kvalitatīvu un uzticamu informatīvo bāzi diasporas un reemigrācijas politikas veidotājiem, kas nākotnē palīdzētu pieņemt izsvērtus un iedarbīgus lēmumus, kā arī ļautu novērtēt jau īstenotās rīcībpolitikas efektivitāti. «Projektā fokusējamies uz dažādām rīcībpolitikām — migrācijas uzskaiti, diasporas politiku, reemigrāciju,» stāsta Mieriņa, «tādēļ mēs vēlamies iegūt daudzveidīgu un nepastarpinātu informāciju par emigrantu vajadzībām, cerībām un sadzīvi.» ...
Esat laipni gaidīti grāmatas "Vadlīnijas dzīvesstāstu intervētājiem un atmiņu rakstītājiem" atvēršanas apaļā galda diskusijā. Diskusija notiks 2014. gada 24. februārī no plkst.14.00-16.00 Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centra Konferenču zālē Kalpaka bulvārī 4.
Laika posmā no 2013. gada jūnija līdz 2013. gada novembrim FSI pētnieki Dr. sc. soc Aleksejs Šņitņikovs un Dr. sc. soc. Ieva Kārkliņa sadarbībā ar SIA «Socioloģisko pētījumu institūtu» veica pētījumu «Tiesu uzticamība un korupcijas uztvere tiesu darbībā Latvijā». Pētījuma noslēgumā tika izstrādāti ieteikumi tiesu uzticamības stiprināšanai un tiesu tēla veidošanai Latvijas sabiedrībā.
Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs norāda – tas, ka pati Tieslietu padome iniciējusi šādu pētījumu un to publisko, liecina, ka tiesu sistēmai rūp savs tēls un sabiedrības attieksme pret to. «Tikai no mums pašiem atkarīgs, vai identificētās problēmas radīs risinājumu, vai spēsim vairot sabiedrības uzticību,» saka Tieslietu padomes priekšsēdētājs, uzsverot, ka Tieslietu padomes rīcībā nodots nopietns, apjomīgs pārdomu materiāls. …
2014.gada 22.janvārī Latvijas Universitātes Mazajā aula notika zinātniskais seminārs “LU dibinātājam, filozofijas un psiholoģijas profesoram Paulam Dālem – 125”.
LU Filozofijas un socioloģijas institūts aicina apmeklēt mūsdienu vācu domātāja Vilhelma Šmida lekcijas Rīgā. Lekcijas notiks 27.-28.februārī Gētes institūtā un Vēstures un filozofijas fakultātes telpās. Lekcijas ir veltītas draudzības un mīlestības tēmai.
LU Filozofijas un socioloģijas institūts (LU FSI projekta grupa "Reliģiskās pieredzes tematizācija post-liberālā garīguma situācijā: Latvijas gadījums") sadarbībā ar LU Teoloģijas fakultāti rīko semināru ciklu "Mūsdienu reliģiskās pieredzes fenomeni Ungārijas kultūrtelpā", kurā referēs viesprofesors Ph.D. Ištvans Povedaks.
7. februārī LUFSI socioloģijas nodaļā notiks seminārs par aktuāliem izaicinājumiem empīriskās informācijas iegūšanā elektroniskajā vidē, kuru vadīs Baltkrievijas Valsts Universitātes Sociālās komunikācijas katedras vadītāja Olga Tereščenko.
Atvadīšanās notiek 5. februārī 2014.g. Latviešu biedrības nama Zelta zālē no 12:00-14:00, pavadīšana uz Asaru kapiem 14:00, ceremonija kapos no 15:00, sēru vakariņas Dubultos, pēc 16:00
Zinātniskās padomes sēde:
1. FSI darba plāns 2014. gadam, referē E.Buceniece, M.Kūle, projektu vadītāji.
2. Starptautiskā vērtējuma apspriešana. Referē M.Kūle, A.Aleksandrovs.
3. Eiropas struktūrfondu projekts "VNPC infrastruktūras attīstība", iepirkumu plāns 2014. Referē M.Dundurs, M.Kūlis, M.Zirnīte
4. LU FSI nākotnes stratēģijas izstrāde ārzemju vērtējuma kontekstā. Referē E.Buceniece, I.Koroļeva, M.Kūle
5. I.Mieriņas vadītā ESF projekta realizācijas jautājumi. Referē I.Mieriņa, I.Koroļeva.
6. Grāmatu rekomendēšana publikācijai, ziņo autori un recenzenti.
7. Dažādi
Profesors Jānis Tālivaldis Ozoliņš ir ievēlēts par LU FSI Goda biedru, Institūts atbalstīja viņa ievēlēšanu par LZA ārzemju locekli 2013.g.
par profesiju prestižu vidusskolēnu vērtējumā - divu paaudžu salīdzinājums
Tāpat kā katru gadu, decembra beigās Institūta zinātnieki pulcējas kopsapulcē, lai izvērtētu padarīto un dalītos pārdomās
par nākotni.
Darba kārtībā: LU FSI direktore Maija Kūle. Ziņojums: 2013.g. - mūsu veiksmes gads turpmākai attīstībai
LU FSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Ella Buceniece. Padarītais un darāmais.
Pētnieks Edmunds Šūpulis. Vārds visiem monogrāfiju, izdoto žurnālu numuru, rakstu autoriem.
Jau šo ceturtdien, 2013. gada 12. decembrī plkst. 14.00, LZA FSI 506.kabinetā notiks ZP sēde.
2013. gada 22. novembrī Ieva Kārkliņa ir aizstāvējusi promocijas darbu «Latvijas trūcīgo ģimeņu bērnu izglītības sasniegumus ietekmējošie faktori». Savā darbā autore pievērsusies to faktoru analīzei, kuri palīdzētu Latvijas skolēniem no trūcīgām ģimenēm ar zemiem izglītības sasniegumiem iekļūt sociāli elastīgo skolēnu grupā.
Šo piektdien, 29.novembrī, 19.00, Rīgas Svētā Pētera baznīcā notiks labdarības koncerts, kurā par ziedojumiem aicināts piedalīties ikviens, kuram ir iespēja atbalstīt Timofeju Okuļeviču - mazu zēnu, kurš slimo ar Viljamsa sindromu. Koncerta uzstāsies Aīda Rancāne, Andris Kapusts, Evita Zālīte un citi.
2013.gada 14.-15.novembrī notika 6.kirkegoriskie lasījumi, kas veltīti Sērena Kirkegora 200.gadu dzimšanas dienas atcerei. Šo lasījumu tēma bija „Sērena Kirkegora daiļrades biogrāfija”. Šāda tēmas izvēle saistīta ar vēlmi apkopot un izvērtēt Kirkegora pētniecības Latvijā desmitgades rezultātus. Kāpēc desmitgades? Atskaites punkts ir 2013.gada pavasarī rīkotā starptautiskā zinātniskā konference „Eksistence un komunikācija”. Šajā laikā ir tapuši tulkojumi („Bailes un trīsas” un „Slimība uz nāvi”), publicēti raksti Latvijas un starptautiskos izdevumos, notikuši 5 kirkegoriskie lasījumi. Tas apliecina nepieciešamību uzturēt tradīciju, padziļināt pētījumus, rīkot publiskus priekšlasījumus.
Tika nodibināts arī Kirkegora loks – brīvprātīga Kirkegora interesentu apvienība – ar nolūku organizēt regulāras tikšanās, apmaiņu ar informāciju un iesaisti starptautiskajā Kirkegora pētnieku tīklā.

Lasījumos uzstājās Velga Vēvere, Maija Kūle, Elga Freiberga, Ansis Zunde, Guntis Kalme, Igors Gubenko, Anne Sauka, Raimonds Šteins, Mathiass Roggo un Andrejs Balodis.

Tekstu sagatavoja V.Vēvere
Novembra vidus daudziem Institūta pētniekiem iezīmēja satikšanos ar siltām atmiņām, kad 13.novembrī, Latvijas Universitātes kafejnīcas banketu zālē, plašs cilvēku loks sanāca kopā, lai sveiktu un svinētu leģendārās pasniedzējas, filozofes Oksanas Vilnītes 85 jubileju.
Šo ceturtdien, 21.novembrī, pateicoties studentu iniciatīvai sadarbībā ar LU Filozofijas un socioloģijas institūtu, tiks atzīmēta Pasaules Filosofijas diena, kas par starptautiski svināmu dienu saskaņā ar UNESCO tika atzīta 2002.gadā. Šogad, izceļot Latvijas Republikas 95.jubileju, notiks diskusija "Filozofi runā! Atmoda - ideāli un sasniegtais", kurā runās atmodas laika dalībnieki, filozofijas studiju absolventi. Programmas noslēgums noritēs Berlināles festivāla atskaņās, nodrošinot VFF telpās kopīgu pasaulslavenās vācu režisores Margarētes fon Trotas filmas "Hanna Ārente" (2012) skatīšanos.
Atbilstoši pētījuma datiem paralēli studijām strādājošo studentu daļa laika posmā no 2009. gada līdz 2013. gadam ir pieaugusi — šobrīd algotā darbā paralēli studijām nodarbināti 49% pilna laika studentu, savukārt pirms četriem gadiem — 45%.
Jau rītdien sāksies S.Kirkegora jubilejai veltītie lasījumi, kuros ar referātiem uzstāsies filozofijas studiju maģistranti, profesori, kā arī citi viesi. Vairāk informācijas par pasākuma tematisko loku var iegūt ieskatoties tiešsaistē publicētajā programmā.
Par godu dāņu filosofa S. Kirkegora 200 dzimšanas dienai un kirkegorisko lasījumu Rīgā desmitgadei, 14 un 15 novembrī norisināsies lasījumi, kuros aicināts piedalīties ikviens interesents.
Šogad kongresā apspriesto jautājumu loks tika apvienots zem nosaukuma: „Pētījumi par nacionālo identitāti: paveiktais un darāmais". Nacionālās identitātes pētniecības būtiskākie jautājumi tika apspriesti Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Universitātes galvenās ēkas, kā arī Vēstures un filozofijas fakultātes telpās. Ar detalizētāku atskatu piedāvājam iepazīties pievienotajos attēlos.
Šovasar Grieķijā, Atēnās, norisinājies XXII pasaules filozofijas kongress. Apciemot šo vēsturisko vietu un dalīties pieredzē ar citiem vadošajiem pasaules filozofiem, devās arī pārstāvji no Latvijas.
Jau šajās brīvdienās Rīgā norisinās starptautiskais zinātniskais seminārs, kas pulcēs dalībniekus no dažādām Baltijas valstīm. Par centrālo semināra tēmu ir izvēlēts jēdziens "etniskā minoritāte". Pasākuma norises laiks un vieta: 18.-19.oktobris, viesnīcā Albert Hotel. Pasākumu organizē Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts un Eberta Fonds Latvijā. Konferences zinātniskais vadītājs Dr.soc. Vladislav Volkov.
Piektdien, 11. oktobrī, Rīgas Centrālās bibliotēkas telpās norisinājās FSI pētnieces, Dr.hist. I.Runces monogrāfijas prezentācija.
Veiksmīgi aizritējusi filozofes Larisas Čuhinas 100 gadu jubilejai veltītā konference.
No 2013. gada 28. līdz 30. oktobrim Rīgā norisināsies nu jau piektais Letonikas kongress, kura tematika apvienota nosaukumā: „Pētījumi par nacionālo identitāti: paveiktais un darāmais.”
Sēde tiek pārcelta uz 18.10.2013
Oktobrī tiek plānota zinātniskās padomes sēde, kurā tiks aspriesti 2013. gada zīmīgākie notikumi, kā arī diskusijas par aktualitātēm un nākotnes projektiem.
Visi laipni aicināti uz Larisas Čuhinas piemiņas konferenci 2. oktobrī, plkst. 11:00, Latvijas Zinātņu akadēmijā. Konferences ietvaros paredzētas arī apaļā galda diskusijas

< 1 2 3 4 5 67 >


šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk