Konference “Nacionālā identitāte: saliedētība un dažādība mūsdienu Eiropā”
Sākumlapa >> Projekti >> ERAF Atbalsts starptautiskai sadarbībai >> Konference “Nacionālā identitāte: saliedētība un dažādība mūsdienu Eiropā”

Konferences programma 
 
 
Thursday, November 24th
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19
Small Aula
 
9.00 - registration
9.30 - opening of and welcoming statement
Prof. Indriķis Muižnieks – vice rector of University of Latvia
Prof. Maija Kūle – director of Institute of Philosophy and Sociology
 
Session I
Chair: Maija Kūle and Peter Weinreich
 
10.00 – 10.30
Karl Ameriks (University of Notre Dame, USA)
Identity in a Cosmopolitan Context
 
10.30 – 11.00
Leokadija Drobizheva (Institute of Sociology/Russian Academy of Science)
The Russian civil and ethnic identity: compatibility issues in the last 20 years
 
11.00 – 11.30
Martin Ehala (University of Tartu, Estonia)
"Hot or cold?” Ethnolinguistic temperature of Russian-speakers in the Baltic States
 
11.30 - 12.00
Jānis N.Vējš (Institute of Philosophy and Sociology/University of Latvia)
National Identity: Some Cues From Isaiah Berlin
 
 
12.00 - 12.30 – discussions
12.30 - 13.30 – lunch
 
Session II
Chair: Inese Runce and Elke Murdock
 
13.30 - 13.50
Anastassia Zabrodskaja (University of Tartu, Estonia) 
"Kto ya?" Identity construction by Baltic Russians
 
13.50-14.10
Ekaterina Arutyunova (Institute of Sociology, Russian Academy of Science)
Ethnic groups’ identities in a megacity
 
14.10-14.30
Petr Bednarik (Institute of the Contemporary History, Czech Academy of Sciences)  
Perception of Jewish Identity in Czechoslovakia and in the Czech Republic during the 20th Century and at the Beginning of the 21st Century.
 
14.30 - 14.50
Carolina Mateo (Universidad Europea de Madrid – Centro Adscrito Valencia / Instituto Valenciano de la Edificación, Spain)
Cultural identity in Spain and systems of living (housing)
 
14.50 - 15.10 – discussions
15.10 – 15.30 – Coffee break
 
15.30 - 15.50
Baiba Bela (Institute of Philosophy and Sociology/University of Latvia)
Discourse of Ethnicity and Nation in Latvia: Polyphonic Character of „us” and „them”
 
15.50 - 16.10
Helena Noskova (Institute of the Contemporary History/Czech Academy of Sciences) 
Identity and cultural minority in Border Regions
 
16.10 - 16.30
Solveiga Krūmiņa – Koņkova (Institute of Philosophy and Sociology/University of Latvia)
The use of “border theory” in the study of religious identity.
 
16.30 – 16.50
Andrianna Skorobogataja (Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Science)
Cross cultural research on ethnic identity and intercultural relations in regions of unstable sociopolitical situation.
16.50 – 17.10
Inese Runce (Institute of Philosophy and Sociology/University of Latvia)
Regional identity in Latvia: between past and future
 
17.10 - 17.30 - discussions
 
18.00 – presentation of Czech – Latvian – Russian collective monograph “National Minorities, Identity and Education. (ed. Helena Noskova, Petr Bednarik and Coll) – Prague, 2011
 
Friday, November 25th
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19
Auditorium 6
 
Session III
Chair: Martin Ehala and Baiba Bela
 
9.30 – 10.00
Peter Weinreich (University of Ulster,the Great Britain)
Assessing national identity processes in Europe using Identity Structure Analysis
 
10.00 – 10.30
Elke Murdock (University of Luxembourg, Luxembourg)
The Construal of National Identities within the Luxembourg Context
 
10.30 - 10.50
Tarmo Tuisk (Tallinn University, Estonia)
Estonia – a country of contrasts?
 
10.50 - 11.00 – discussions
 
11.00 - 11.30 – Coffee break
 
11.30 - 13.30 - Identity Structure Analysis and IPSEUS practical seminar and demonstrations (Prof. Peter Weinreich)
 
13.30 - 14.30 – lunch
 
14.30 – 17.00 – parallel sessions IV A-B-C (in Latvian)
 
 
Session IV/A
Auditorium 240
Chair: Solveiga Krūmiņa – Koņkova
 
14.30 – 14.45
Jānis Broks (LU Filozofijas un socioloģijas institūts un BA „Turība”)
Nacionālās identitātes veidošanās mehānismi mūsdienu Latvijā.
 
14.45 - 15.00
Māra Kiope (LU Filozofijas un socioloģijas institūts un RARZI)
Vēsturiskās atmiņas un identitātes dziedināšana kā sabiedriskās saskaņas/saliedētības priekšnoteikums
 
15.00 - 15.15
Ainars Dimants (LU Filozofijas un socioloģijas institūts un BA „Turība”)
Atšķirīgās žurnālistikas kultūras kā nacionālās identitātes veidošanās faktors Latvijā
 
15.15 - 15.30
Inese Stūre (LU Ģeogrāfijas fakultāte)
Atmiņu politika un nacionālā identitāte Baltkrievijas ainavā
 
15.30 - 15.45
Ekaterina Anastasova (Bulgārijas ZA, Etnoloģijas un folkloras institūts)
Latgales vecticībnieki un Aglonas brīnumi
 
15.45 -16.00
Inga Sergeiceva (LU)
Krieviski runājošo minoritāšu politiskā pašapziņa Latvijā un Igaunijā pēc 1991. gada
16.00 - 16.15
Nadežda Pazuhina (LU Filozofijas un socioloģijas institūts un BSA)
Kultūras identitātes meklējumos: starp praksi, refleksiju un konstruēšanu
 
16.15 – 16.30
Ieva Garda-Rozenberga ((LU Filozofijas un socioloģijas institūts)
Maija Krūmiņa (LU Filozofijas un socioloģijas institūts)
Jaunatne un nacionālās identitātes apziņa pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas
 
16.30 - 16.45 - diskusijas
Session IV/B
Auditorium 6
Chair: Vladislavs Volkovs
 
14.30 – 14.45
Elvīra Šimfa (LU Filozofijas un socioloģijas institūts)
Vai saliedētība sasniedzama tikai citu planētu iedzīvotajiem?
 
14.45 - 15.00
Iļja Boļšakovs (Baltijas starptautiskā akadēmija)
Eiropeiskā identitāte - ētiskā identitāte: morālā dažādība un dabiskais likums Eiropas kontekstā.
 
15.00 - 15.15
Edmunds Šūpulis(LU Filozofijas un socioloģijas institūts)
Nacionālā identitāte atmiņu aplenkumā
 
15.15 - 15.30
Jānis Balodis (LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte fakultāte)
Iedzīvotāju nacionālā sastāva ģeogrāfiskā izplatības struktūra Latvijas pierobežā pēc administratīvās reformas
 
15.30 - 15.45
Aigars Dāboliņš(LU Filozofijas un socioloģijas institūts)
Latviskā mēsība: savas identitātes kā personalitātes koordinācija
 
15.45 - 16.00
Ilze Fedosejeva (Baltijas starptautiskā akadēmija)
Nacionālās identitātes trauma un tās pārvarēšanas mēģinājumi mūsdienu
latviešu mākslā
 
16.00 – 16.15
Anna Strazdiņa (LU Vēstures un filozofijas fakultāte)
„Es” un „Cits” dialoga aktualitātes un iespēju meklējumi. 20. – 21. gs. filosofijā .
 
16.15-16.30
Dagmāra Beitnere (LU Filozofijas un socioloģijas institūts)
Divas sociālās atmiņas: Latvijas gadījums - 16.marts vs. 9.maijs
 
16.30 - 16.45 - diskusijas
 
Session IV/C
Auditorium 1
Chair: Baiba Bela
 
14.30 – 14.45
Tatjana Kuzmina (Rīgas Stradiņa Universitāte un Baltijas starptautiskā akadēmija)
Masu mediji identitātes konstruēšanas procesā
 
14.45 - 15.00
Viktorija Šaldova (Daugavpils Universitāte)
Mūsdienu ebreju pusaudžu sociāla atmiņa par Holokaustu
 
 
15.00 - 15.15
Jeļena Avanessova (EPSI Baltic)
Pareizticīgās baznīcas loma krievu identitātes saglabāšanā mūsdienu Latvijā un Igaunijā
 
15.15 - 15.30
Ilga Apine (LU Filozofijas un socioloģijas institūts)
Latvijas lokālās vides un to ceļš uz nacionālo identitāti.
 
15.30 - 15.45
Māra Zirnīte (LU Filozofijas un socioloģijas institūts)
Nacionālās identitātes apziņa pēc kara dzimušo Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos
 
15.45 - 16.00
Olga Aļeksejeva (LU Vēstures un filozofijas fakultāte)
Latvijas ebreju nacionālās pašidentitātes apzināšanās 1970. gadu sākumā: Ļeņingradas – Rīgas prāvu piemērs
 
16.00 – 16.15
Inese Brīvere (Rēzeknes Augstskola)
Latgaliskās lingvistiskās identitātes kodi Vitebskas latviešu korespondencē (poļu burtu lietojumā).
 
16.15 – 16.30
Iveta Nikolājeva (BA „Turība”)
Nacionālā identitāte: saliedētība un dažādība mūsdienu Eiropā, pārrobežu emigrācijas un imigrācijas apstākļos mūsdienu Eiropā, vai mīts?
 
16.30 - 16.45 – diskusijas
Session V
17.00 – 17.20
Robert L. Harris II (Northcentral University, USA)
The psychosocial aspects of creating a positive national identity
 
17.20 – closing of conference
Maija Kūle, Jānis Broks, Inese Runce
Auditorium 1
 
18.00 – conference gala reception 
 
 
Konference notiek Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2010/0195/2DP/2.1.1.2.0./10/APIA/VIAA/008 „Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta kapacitātes attīstība un starptautiskās sadarbības veicināšana” ietvaros.
 
 

              

Ievietots: 30.11.2011     Aktualizēts: 29.12.2011
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk