Terminoloģijas komisija, tulkojumu recenzijas
Sākumlapa >> Terminoloģijas komisija, tulkojumu recenzijas

Filosofijas jaunu terminu darināšana. Zaigas Ikeres grāmata par filosofu ieguldījumu, tulkojot klasiķu darbus

2011.g. Daugavpils Universitāte laida klajā prof. Zaigas Ikeres grāmatu "Translating English Philosophical Terminology into Latvian: A Semantic Approach". tajā analizēts I.Šuvajeva, R.Kūļa, J.Vēja, M.Vecvagara u.c. devums, latviskojot klasiķu darbus un darinot jaunu terminoloģiju. Valodniece ļoti augstu novērtē filosofu-tulkotāju darbību jaunrades un terminu sistēmiskas izveides procesā.

zaiga_ikere_translating(98-108).pdf

Filosofijas jaunu terminu darināšana [I.Šuvajevs, R.Kūlis, M.Vecvagars, A.Zunde, J.Vējš]

 

2011. gadā Daugavpils universitātē publicēta profesores Zaigas Ikeres grāmata "Translating English Philosophical Terminology into Latvian: A Semantic Approach". Autore sniedz ieskatu par Latvijas valodnieku un filozofu ieguldījumu filosofijas terminoloģijas veidošanā.Tajā liela vērība pievērsta arī LU FSI zinātnieku devumam filosofiskās klasikas tulkošanā, minot jaundarinātos vārdus, konceptuālos apsvērumus, kā arī aplūkojot filosofiskās terminoloģijas radīšanas nozīmīgumu, tulkojot tādus autorus kā Kants, Gadamers, Vitgenšteins u.c. Pētījumā analizēti semantiskie procesi filozofijas tekstu tulkošanā, kas ietekmē gan filozofijas terminoloģijas veidošanās aspektus, gan atbilstoša vārda vai termina izvēli mērķvalodā. Grāmatā no 105.-108. lpp. apkopoti  Latvijas filosofu jaunradītie termini. J.Vējš radījis "sacījums", "attēlseja", "attēlpriekšmets" (tulkojot Vitgenšteinu kopā ar J.Taureni). I.Šuvajevs latviešu valodai, tulkojot Gadameru, devis "tradējums", "pirmsspriedums", "priekšizklāstība", "priekšsapratne", "esīgums" "mēsīgums", "mājpatība", "mūžīgošana", "ciesme", "mājpatība", "sevbūšana", "dzīvesvedums", "būtsargs" un daudzus citus. Rihards Kūlis, tulkojot Kantu, radoši attīstījis latviešu valodu Kanta terminoloģiskās precizitātes dēļ, radot "labvēlīgums", "iekāre" kā attiecībās ar iekārotspēju; "noteicējpamats", "tīkamība", "darbotiesgriba", "tīksme" un citus, sakārtojis sistēmā Kanta tulkojuma terminoloģiju, kas nebija vērojama Kanta agrākos, tagad jau novecojušajos tulkojumos (piem. Atis Rolavs). Ansis Zunde piedāvājis vārdus "ruņa", "labība", "ļaunība", kas gan nav ieviesušies. Māris Vecvagars - vārdus "pārdomība", "laismojošs", "ēnava", "kārestība", "rūpestība" un citus. Arī Z.Ikeres grāmatas citās nodaļās augstu novērtēts LU FSI filosofu devums sarežģītajā tulkošanas darbā.

Ievietots: 05.12.2011     Aktualizēts: 08.05.2012
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk