Valsts nozīmes pētījumu centrs
Sākumlapa >> Valsts nozīmes pētījumu centrs

Kopējā informācija par VNPC "Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju centrs".

pilnu aprakstu skat. http://www.lu.lv/par/projekti/es/2007-2013/eraf/21131/vadosais/latviesu-valoda/.

Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.07.2012

ERAF 2.1.1.3.1.apakšaktivitāte״ Zinātnes infrastruktūras attīstība״
Vienošanās Nr.2011/0039/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/009
LU reģistrācijas Nr.ESS2011/130

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2012. -31.12.2014.

Projekta īstenošanas vietas:

1) Raiņa bulvāris 19, Rīga (projekta īstenošanas apliecinošo dokumentu atrašanās vieta);
2) Kalpaka bulvāris 4, Rīga;
3) Visvalža iela 4a, Rīga;
4) Mārstaļu iela 28/30, Rīga;
5) Akadēmijas laukums 1, Rīga (projekta īstenošanas apliecinošo dokumentu atrašanās vieta).

Projekta iesniedzējs:

Latvijas Universitāte

Sadarbības partneri:

1) Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts”;
2) Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts”;
3) Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts”.

Projekta vispārīgais mērķis: pilnveidot Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju VNPC pētniecības aprīkojumu un izveidot tā darbībai atbilstošu infrastruktūru, lai nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības aktivitātēm VNPC, tādējādi sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla attīstību, kā arī nodrošināt nepieciešamos informācijas resursus un to pieejamību.

Projekta specifiskais mērķis: nodrošināt inovatīvu ideju zinātniskajā un radošajā darbībā attīstību, starpdisciplināru sasaisti un partnerību ar Latvijas un Eiropas vadošajām universitātēm un citām zinātniski pētnieciskajām institūcijām, radīt priekšnoteikumus jaunu starpnozaru sadarbības formu un pētniecības virzienu veidošanai humanitārajās un sociālajās zinātnēs, veidot jaunas pētnieku grupas valstiski nozīmīgu prioritāru zinātnisko pētījumu īstenošanai atbilstošās jomās (valodniecībā, literatūrzinātnē, vēsturē, filozofijā, arheoloģijā, folkloristikā, mākslas zinātnēs un antropoloģijā), organizēt starptautiskus un vietēja mēroga zinātnes forumus, aktuālās humanitāro zinātņu atziņas integrēt augstskolu studiju programmās un Latvijas izglītības sistēmā kopumā. Pilnveidot un paplašināt datu bāzes un Latvijas materiālās un nemateriālās kultūras mantojuma krātuves un fondus, nodrošinot oriģinālmateriāliem piemērotu uzglabāšanu un publisku pieejamību, apgūstot jaunākās multimediālās radošās tehnoloģijas, veidojot tekstu un artefaktu publikācijas virtuālā, audiovizuālā un iespiedformātā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 2011174,00 LVL, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 1800000,00 LVL (89.5%) Ls un pašu līdzfinansējums 211174,00 LVL (10.5%). Projekts tiek īstenots kā ar komercdarbības atbalstu nesaistīts projekts.

LU kopējās izmaksas 921788,00 LVL, t.sk. ERAF finansējums 825000,00 LVL (89,5%), pašu līdzfinansējums 967 88,00 LVL (10,5%).

Kopā Projekta ietvaros tiks iegādātas 13 zinātniskās iekārtas un 15 komplekti, būvētas jaunas ēkas 991.8 m2 platībā, kā arī izveidotas 116 jaunas darba vietas.

Projekta ietvaros LU tiks iegādātas 1 zinātniskā iekārta un 9 komplekti, būvētas jaunas ēkas 991.8 m2 platībā, kā arī izveidotas 33 jaunas darba vietas.

Projektā paveiktās darbības līdz 2012.gada jūlijam:

Veikti sekojoši iepirkumi -

1) Teritoriāli telpisko attīstības stratēģiju izstrāde Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju VNPC un VNPC sociālekonomikā un sabiedrības vadībā vajadzībām - 8' panta kārtībā Nr. LU2011/16_1_ERAF, kas tika izsludināts 11.03.2011., līgums noslēgts ar SIA „Ernst&Young Baltic” 23.03.2011.;

2) „Latvijas Universitātes bibliotēkas ēkas, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, rekonstrukcija ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes projektu „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” un „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām - Atklāts konkurss Nr.LU2011/26_ERAF, kas tika izsludināts 22.12.2011., līgums noslēgts par būvniecību ar SIA „RE&RE” 15.03.2012. un būvuzraudzību ar SIA „Celtniecības Kvalitātes Aģentūra” 15.03.2012 ;

3) „Autoruzraudzības pakalpojumi Latvijas Universitātes Bibliotēkas ēkas, Rīgā, Kalpaku bulvārī 4, rekonstrukcijai ERAF 2.1.1.3.1.Apakšaktivitātes projektu „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” un „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība” vaajdzibām” - sarunu procedūra Nr.2012/8_1_ERAF , līgums noslēgts ar SIA „Arhitekta L.Šmita darbnīca” 15.03.2012.

Sasniegtie rezultāti:

Aktivitātes Nr.

Projekta aktivitātes nosaukums

Projektā plānotie rezultāti

Sasniegtie rezultāti

Piezīmes (veiktie iepirkumi, noslēgtie līgumi u.c.)

1

LU ēkas Kalpaka bulvārī 4 būvniecība

Uzcelta jauna ēka (piebūve) - 991,80 m2

 

Izsludināts iepirkums Nr. LU2011/26_ERAF, 22.12.2011., līgums noslēgts par būvniecību ar SIA „RE&RE” 15.03.2012. un būvuzraudzību ar SIA „Celtniecības Kvalitātes Aģentūra” 15.03.2012.

Iepirkums Nr.2012/8_I_ERAF par autoruzraudzību un noslēgts līgums ar SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca” 15.03.2012.

2

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde LU

Iegādāta zinātniskā aparatūra un aprīkojums:
5 komplekti un
1 gabals

 

 

6

Zinātnisko darbinieku darba vietu aprīkojuma iegāde LU

Izveidotas darba vietas - 33 gabalas.

 

 

.

Ievietots: 10.07.2012
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk