Konference "Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa"
Sākumlapa >> Projekti >> ERAF Atbalsts starptautiskai sadarbībai >> Konference "Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa"
Konference notika no 20.-22. septembrim 2012.g. LU Mazajā aulā, piedalījās Austrālijas, Dānijas, Japānas, Vācijas, Lietuvas zinātnieki,
kā arī Latvijas filosofi, sociologi, vēsturnieki no dažādām augstskolām. Publicētas apjomīgas konferences tēzes,
Ievietots: 08.11.2012     Aktualizēts: 09.11.2012
Starptautiskās konferences "Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa" norise Rīgā, 20.-22. 09,
LU Mazajā aulā, 20.09. no 10:00- 16:30
LU Mazajā aulā 21.09. 2012, no 10:00 - 19:00
LU FSI, Akadēmijas lauk. 1 22.09. no 11:00 , apspriede kopā ar viesiem - konferences secinājumi un tālākā starptautiskā sadarbība
Ievietots: 23.09.2012
Prof. John (Jānis) Ozoliņš, kurš ir Melburnas universitātes profesors un LU FSI goda biedrs,
specializējas jautājuma izstrādē par izglītību un ētiku, izdod žurnālu Austrālijā angļu val. par šo jautājumu.
Viņa ierosinājums ir apspriest iespējamu starptautisku projektu par izglītību un ētiku.
Ievietots: 23.09.2012
22.09.2012. konferences viesi un organizatori apsprieda turpmākās sadarbības iespējas un jaunus projektus.
Prof. Jan Reich ieteica organizēt Eiropas Komisijas līmenī lielu, starptautiski aptverošu un filosofisku
pētījumu par postsociālistisko sabiedrību transformācijām, kam būtu filosofisks līmenis. Viņš atzīmēja, ka līdz šim
nevienā valstī nav radīts tāda mēroga epohāls darbs, kā piemēram, Tolstoja "Karš un miers" par postsociālismu.
Nav jāraksta tieši romāni, bet filosofiskais vēriens ir vajadzīgs un to vēsture pieprasīs. LU FSI zinātnieki tam piekrīt.
Prof. P.Kemp un prof. N.Hashimoto atzīmē, ka vajag turpināt pētījumus ētikā ar sabiedrisku nozīmi, N.Hashimoto
iepazīstināja ar Eco-ethica virzienu un žurnālu sēriju. Prof. Hans Poser uzskata, ka jāveicina
Latvijas - Vācijas filosofijas sadarbība izmantojot arī Eiropas fondus un EK projektus par filosofiju un tehnoloģijām.
Ievietots: 23.09.2012
žurnāliste Natālija Valdniece no LNT raidījuma "900 sekundes" izveidoja vizuālu
stāstu ar konferences "Zinātnieka ētika" organizatoriem prof. Maiju Kūli
un prof. Igors Šuvajevu, kā arī ar viesiem prof. Hansu Pozeru (Vācija) un prof. Mirko Viški (Vācija),
atzīmējot tēmas aktualitāti un FSI starptautisko sadarbību. Raidījumu skat. LNT arhīvā 20.09. rīta raidījumi.
Ievietots: 23.09.2012
Rezumējot pieteikšanos interneta lapā 3. septembrī, jāsecina, ka iesniegti 38 pieteikumi, lai uzstātos
starptautiskajā konferencē. Sakarā ar to, ka LU Mazā aula ir paredzēta tikai 2 dienas, nav iespējams pieņemt visus pieteikumus, un arī daži no tiem precīzi neatbilst konferences izsludinātajai tematikai. Tomēr lielākais vairākums tēžu ir akceptētas. Publicējam izvilkumus no dažām pieteiktajām tēzēm. Tēzes publikācijas formā var saņemt LU FSI, 506. istabā pirms konferences, kā arī reģistrācijas dienā LU Mazajā aulā. Programmu referentiem, kuru tēzes ir akceptētas, sākot no 10.09 nosūtīs konferences atbildīgā sekretāre Liena Vijupe, tel. LU FSI 67229208
Ievietots: 08.09.2012     Aktualizēts: 23.09.2012
Starptautisko konferenci organizē LU FSI zinātniskā komiteja un organizācijas darba grupa prof. M.Kūles, prof. I.Šuvajeva vadībā.
Tuvāka informācija arī pa email: fsi@lza.lv; maija.kule@gmail.com; igors.suvajevs@gmail.com
Ievietots: 20.06.2012
pieteikšanās konferences mājas lapā, skat.
http://sc-ethics2012.fsi.lu.lv/
Ievietots: 20.06.2012
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk