Fotoarhīvs
Sākumlapa >> Fotoarhīvs

Konference "Mamardašvili lasījumi 2010"

1. oktobrī Latvijas Universitātē Lielajā aulā un 2. oktobrī LU VFF 4. auditorijā norisinājās gruzīnu izcelsmes filosofa Meraba Mamardašvili darbam un piemiņai veltīta konference „Mamardašvili lasījumi 2010”, kurā piedalījās filosofi un akadēmiķi no Latvijas un Gruzijas.

Konferences mērķis bija sniegt interesentiem iespēju radošai domu apmaiņai, iepazīstināt klausītājus ar M. Mamardašvili domām un idejām, viņa filosofisko uzskatu lomu mūsdienu pasaulē, to nostādnēm un vērtībām, tādējādi sekmējot kultūras parādību izpratnes kopainu. Konference radīja nebijušu izdevību interesentiem ieklausīties arī dažādos atmiņu stāstījumos, kuros dalījās M. Kūle, U. Tīrons, I. Šuvajevs, M. Rubene, R. Kūlis, J. Celma un Tbilisi Universitātes profesors Z. Šatirišvili, kuri ir dzirdējuši M. Mamardašvili izcilos priekšlasījumus.
 
Merabs Mamardašvili (1930 – 1990), kuram šogad septembrī apritētu 80 gadi, ne tikai ietekmēja un veicināja filosofijas attīstību bijušajā Padomju Savienībā, bet arī iezīmēja būtisku pavērsienu deviņdesmito gadu Baltijas un citu postpadomju valstu filosofijas telpas izveidē. Viens no svarīgākajiem M. Mamardašvili filosofijas devumiem, kas joprojām būtiski iespaido filosofiskās domas virzību, ir pozīcija, ka dzīva doma un brīva stāja bija un ir iespējama pat totalitārisma apstākļos.
 
Mamardašvili bija populārs un atzīts ne tikai Padomju Savienības teritorijā. Viņu zināja, klausījās un novērtēja arī Eiropā. Viņa paziņu lokā bija tādi filosofi, kā L. Altisers, Ž. P. Sartrs u.c. Mamardašvili idejas daudzu filosofijas vēsturnieku un pētnieku darbos, piemēram, V. Podorogas, E. Solovjova, M. Riklina, A. Ahutina filosofiskajos pētījumos, tiek skatīta līdzās tādiem pasaules ranga filosofiem kā E. Huserls, P. Prusts, M. Heidegers un Ž. P. Sartrs.
 
Mamardašvili dzīves laikā ideoloģisko apsvērumu dēļ tika izdotas tikai četras viņa grāmatas - “Domāšanas formas un saturs” (Формы и содержание мышления, 1968), kopā ar A. Pjatigorski „Simbols un apziņa” (Символ и сознание, 1982), „Racionalitātes klasiskie un neklasiskie ideāli” (Классический и неклассический идеалы рациональности, 1984), „Kā es saprotu filosofiju” (Как я понимаю философию, 1990). 1992. gadā latviešu valodā tika izdots Mamardašvili darbs - „Domātprieks”.
 
 
 
KONFERENCĒ TEIKTĀS UZRUNAS UN LASĪTIE REFERĀTI
 
Latvijas Republikas Kultūras ministrs I. Dālderis
Gruzijas Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā K. Korkelija
 
M. Kūle: Mamardašvili kā fenomenologs?
Z. Šatirišvilli (Tbilisi Universitāte): Realms of Memory and Locus of Philosopher: Merab Mamardshvili’s Art of Memory.
U. Tīrons: Sevis virspusē, lasot Mamardašvili “Lekcijas par Prustu”.
R. Bičevskis: (lasīja I. Šuvajevs) Pieredzes vārds.
R. Kūlis: Kultūras apriori: važas vai brīvība?
J. Šķesteris: Viltvārdis Mamardašvili.
A. Zunde: Filosofa spiega dzīve.
M. Rubene: Mamardašvili telpas un laika estēzes.
M. Kiope: Sirdsapziņas estētika.
Z. Ozola: Domāšanas estētika.
E. Freiberga: Gara pārdrošība un teoloģiskā ignorance: M. Mamardašvili Dekarts.
M. Kūlis: Mamardašvili: patiesība & aizspogulija
R. Putniņš: Šaubas kā filosofijas priekšnoteikums.
I. Šuvajevs: “Velns spēlējas ar mums, kad nedomājam precīzi”.
A. Kamoliņš: Filosofa tēla veidošana “Kartēziskajās pārdomās”.
A. Priedīte – Kleinhofa: Identitāte un robežas fenomens.
A. Grīviņa: Komentārs M. Mamardašvili zinātnes un kultūras spriedzes attēlojumā.
A. Sauka: Nīčeāniskais akords M. Mamardašvili XII lekcijā.
A. Strazdiņa: Mamardašvili: Vīnes lekcija…

 

 
Konferences zinātniskie organizatori:
Priekšsēdētājs: Dr. phil. Igors Šuvajevs
Sekretāri:
Bc.phil. Anna Strazdiņa (filozofu biedrība „Parrhesia”)
Bc.phil. Līva Vītola (filozofu biedrība „Parrhesia”)
Bc.phil. Rūdolfs Putniņš (filozofu biedrība „Parrhesia”)
Locekļi:
Dr.habil.phil. Maija Kūle
Dr.phil. Elga Freiberga                
 
Konferences atbalstītāji:
Latvijas Universitāte, LU Filozofijas un socioloģijas institūts, airBaltic, Gruzijas vēstniecība Latvijā, Gruzijas – Latvijas atbalsta fonds, Clarion Collection Hotel Valdemars, NA stage & light, SIA Latvijas Datoru centrs, Plus Punkts, Junge.lv, Bug, BVS Visual solution, Baltic Taxi, Studija ‘Pūpoli’.

 

Tekstu sagatavoja:
L.Vītola, A.Strazdiņa

 

Ievietots: 15.10.2010     Aktualizēts: 04.04.2013
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk