PIEDĀVĀJAM IZLASĪT
Sākumlapa >> PIEDĀVĀJAM IZLASĪT

Kritiskā domāšana. Izglītība, medijpratība, spriestspēja.

krājums tapis sadarbības rezultātā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā 2018.g.

izdots Rīgā, LU FSI, 2018, 58 lpp. ISBN 978-9934-506-54-3

165(474.3)(082)

Kr 666         

Pētījums izstrādāts Latvijas Universitātē, sadarbojoties

LU Filozofijas un socioloģijas institūtam ar LU Vēstures un filozofijas fakultāti, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, LU Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedru.

Projekti: Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā projekts “Medijpratības un kritiskās
domāšanas stiprināšana Latvijā” (2018. g.);

LU Attīstības projekts “Ar kritisku skatu uz kritisko domāšanu Latvijā” (2018. g.);

teorētiskās bāzes izstrādē sadarbība ar LU FSI bāzes un snieguma finansējuma zinātniskajā projektā “Kritiskā domāšana, konkurētspēja, inovācijas, globalizācija” (2016.–2018. g.) iesaistītajiem pētniekiem.

Zinātniskais pasākumu un izdevuma gatavošanas koordinators: Dr. Phil. Māris Kūlis (LU FSI) Projekta administratīvā realizācijas grupa: Reinis Vilciņš (LU FSI), Georgijs Koņkovs (LU FSI)

Sadarbība ar LU VFF Filozofijas doktora studiju programmas studentiem

I. Andresoni, G. Vēju, T. Stepiņu un R. Vilciņu zinātnisko projektu īstenošanas satvarā.

Izdevuma zinātniskās recenzentes: LUB direktora vietniece, vadošā pētniece Dr. phil. Ineta Kivle, LU Sociālo zinātņu fakultātes pētniece Dr. phil. Anna Stepčenko

Izdevums apspriests un rekomendēts iesniegšanai Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā LU FSI Zinātniskās padomes sēdē 2018. gada 8. novembrī, protokols Nr. V12/06.

©Latvijas Universitāte

Iespiests SIA “Latgales druka”.

ISBN 978-9934-506-54-3

------------------------------------

Saturs

1. daļa
Ievads. Pētniecības aktualitāte, nostādnes un pasākumi (Maija Kūle, Uldis Vēgners)

2. daļa
Kritiskās domāšanas attīstīšana izglītībā Latvijā: situācijas analīze un pilnveides perspektīvas (Zanda Rubene, Artis Svece)

3. daļa
Medijpratība un kritiskā domāšana. Mūsdienu aktualitātes (Guna Spurava)

4. daļa
Kritiskā domāšana spriestspējas veicināšanai (Igors Gubenko, Maija Kūle, Igors Šuvajevs, Rihards Kūlis, Māris Kūlis)

5. daļa
Ieteikumi lēmumu pieņēmējiem

6. daļa
Ieteicamā literatūra

 

Ievietots: 11.01.2019
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk