LZP granti
Sākumlapa >> Projekti >> LZP granti

Reliģiskās pieredzes tematizācija post-liberālās garīguma situācijā:Latvijas gadījums

Starpdisciplinārais projekts „Reliģiskās pieredzes tematizācija post-liberālā garīguma situācijā: Latvijas gadījums” aktualizē pētījumus par post-liberālā garīguma attīstību mūsdienu sabiedrībā, padziļināti pievēršoties jautājumam par reliģiskās pieredzes izmaiņām un to tematizācijas iespējām.

Post-liberālisma vadlīnija ir „atgriešanās pie tradīcijas”, piemērojot šo tradīciju mūsdienu kultūras situācijai. Post-liberālisma tendenču pieaugums mūsdienu sabiedrībā nosaka jaunu reliģiskās un garīgās pieredzes formu veidošanos, kuru specifiku  ietekmē dažādie liberālie, post-liberālie vai citi politiskie, ekonomiskie, pasaules skatījuma un vērtību konteksti. Latvijas gadījums interesants ar to, ka post-liberālisma tendences Latvijas garīgajā dzīvē pastāv līdztekus liberālajam skatījumam un totalitāra domāšanas veida iespaidam.

Tēmas izstrāde paredz pētāmo reliģiskās pieredzes fenomenu  konceptualizāciju, tematizētās telpas nošķiršanu un specifisku modeļu veidošanu. Vienojošais elements ir reliģisko pieredžu attīstības tendenču tematizācija. Projekta aktualitāti raksturo tas, ka pētnieku grupā apvienojušies filozofi, kas pārstāv analītiskās reliģijas filozofijas, fenomenoloģijas un hermeneitikas virzienus, un dažādu jomu reliģiju pētnieki, tādējādi veidojot būtiski jaunu skatījumu uz projektā pieteikto tēmu. Projektā izvirzītie mērķi īstenojas konkrētos uzdevumos sekojošās apakštēmās: 1. Filozofija, teoloģija un filozofiskā teoloģija; 2. Garīgie meklējumi reliģiskajās institūcijās un ārpus tām.

 

Ievietots: 02.02.2016
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk