Projekta jaunumi

FSI migrācijas pētījumu sērijā jauni ziņojumi par remigrācijas pieredzi un reemigrācijas politikas analīzi

18.07.2016.

Turpinot migrācijas tematikai veltītu publikāciju sēriju, FSI aicina iepazīties ar diviem iepriekš nepublicētiem analītiskiem ziņojumiem. Pirmā ziņojuma autore Inese Šūpule pievēršas līdz šim maz pētītai remigrācijas praksei, mēģinot rast atbildes uz jautājumiem par cilvēkiem, kuri atgriezās Latvijā, un viņu motīviem. Savukārt pētniece Evija Kļave sniedz izvērstu reemigrācijas politikas vērtējumu no tās tiešās mērķa grupas — Latvijas emigrantu un remigrantu — perspektīvas.
 

 

LU FSI uzsāk jaunu migrācijas tēmai veiltītu analītisku rakstu sērijas publicēšanu

20.05.2016.

Rakstu sēriju atklāj Ievas Kārkliņas un Daigas Kamerādes raksts «"Nenāc manā istabā, es nesaprotu latviski": Latvijas emigrantu bērnu valodas un identitātes veidošanās». Darba mērķis ir izprast Latvijas valstspiederīgo ģimeņu bērnu nacionālās piederības izjūtas veidošanos, padziļināti analizējot vienas no lielākajām Latvijas emigrantu mērķa valstīm – Lielbritānijas – piemēru.

 

Analītisks ziņojums: Dzīvojot ārpus Latvijas, strauji asimilējas latviešu bērni

15.03.2016.

Pagājušajā gadā noslēdzies zinātniski-pētnieciskais projekts «Latvijas emigrantu kopienas» atklāj satraucošus faktus par latviešu valodas zudumu ārzemēs dzīvojošo latviešu vidū, kā arī diasporas bērnu straujo lingvistisko asimilēšanos. Latvijas emigrantu aptauja, kurā apkopota informācija arī par aptuveni 2000 ārpus Latvijas dzīvojošajiem Latvijas izcelsmes bērniem, liecina, ka par nozīmīgu šķērsli atgriezties Latvijā var kļūt nepietiekamas latviešu valodas zināšanas potenciālo remigrantu, viņu ģimenes locekļu un bērnu vidū. Aptauja atklāj, ka ārzemēs dzīvojošie latviešu bērni 3–17 gadu vecumā ievērojami labāk pārvalda mītnes zemes valodu nekā latviešu valodu. Latviešu valodu ļoti labi vai brīvi pārvalda 27% latviešu bērnu, labi — 21%, bet vairāk nekā pusei latviešu bērnu ir viduvējas, vājas vai pat nekādas latviešu valodas zināšanas.

 

Ielūdzam uz grāmatu «Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora» un «Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās: 1944–1945» atvēršanu

02.12.2012.

LU Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar LU Bibliotēkas Bibliotēku Kalpaka bulvārī ielūdz Jūs uz grāmatu «Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora» un «Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās: 1944–1945» atvēršanu 2015. gada 9. decembrī, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centrā, Kalpaka bulvārī 4, 2. stāvā, sākums – plkst. 16.00.

 

Ārzemju augstskolās studējošie vēlas vairāk profesionālu iespēju Latvijā

31.08.2015.

Pētniece Ritas Kašas savā populārzinātniskajā rakstā analizē ārzemēs studējošo Latvijas valstspiederīgo viedokļus un dzīves plānus.

 

Ārvalstīs dzīvojošo situācija, vēlmes un vajadzības

03.08.2015.

Pētnieces Intas Mieriņas prezentācija konferencē «Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai un savam novadam».

 

LU FSI rīko diskusiju «Diasporas un reemigrācijas politika un tās novērtējuma rādītāji»

08.06.2015.

Pasākumā, kas notiks 16. jūnijā, tiks prezentēti pētījuma «Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika» moduļa «Atgriešanās process Latvijā: politika un prakse» rezultāti (Dr. E. Kļave un Dr. I. Šūpule), kā arī ekspertu viedokļu par diasporas un reemigrācijas politiku analīzes rezultāti (Dr. I. Kārkliņa un Dr. E. Kļave). Diskusijā aicināti piedalīties diasporas un reemigrācijas politikas īstenošanā iesaistīto valsts institūciju pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī akadēmiskās vides eksperti migrācijas jomā. Pasākuma gaitā tiks apspriesti pētījuma moduļa rezultāti, reemigrācijas politikas pasākumu stiprās un vājās puses, diasporas un reemigrācijas politikas novērtējuma indikatori un koordinācija.

 

Pētniece Inta Mieriņa uzstāsies Latvijas prezidentūras ES Padomē organizētajā «Konferencē par diasporas un migrācijas jautājumiem Eiropas Savienībā»

11.05.2015.

12. maijā projekta «Latvijas emigrantu kopienas» zinātniskā vadītāja iepazīstinās politiskās tikšanas dalībniekus ar unikālā pētījumā gūtām atziņām. Konferences IV paneļdiskusijā, kas notiks no plkst. 9:30 līdz plkst. 11:30, uzmanības centrā būs jautājumi, kas saistīti at atgriešanās migrāciju un darbu ar diasporas kopienām.

 

Materiāli no preses konferences par aptaujas «Latvijas emigrantu kopienas» pirmajiem rezultātiem

26.01.2015.

 

Prezentēs Latvijas vēsturē lielāko aptauju par latviešu dzīvi ārzemēs

21.01.2015.

26. janvārī medijiem tiks prezentēti Latvijas vēsturē lielākās ārzemēs dzīvojošo latviešu aptaujas rezultāti. Aptaujā kopumā piedalījās 14 068 respondenti no 118 valstīm.

 

Nesen noslēgusies LU FSI sociologu veiktā aptauja

7.11.2014.

No augusta sākuma līdz oktobra vidum, nedaudz vairāk nekā divu mēnešu laikā LU Filozofijas un Socioloģijas institūta pētnieku veiktajā aptaujā piedalījās vairāk nekā 10 000 ārvalstīs dzīvojošo latviešu un Latvijas valstspiederīgo: 8500 aizpildīja anketu pilnībā un vairāk kā 5000 – daļēji.

 

Ārzemēs dzīvojošo latviešu un Latvijas valstspiederīgo aptauja gūst plašu atsaucību

17.09.2014.

Augustā uzsāktajā ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu aptauja ir guvusi lielu atsaucību, un tajā ir paguvuši piedalīties jau 6000 cilvēku no visas pasaules. Lai dotu iespēju piedalīties arī tiem, kas vasaras mēnešos bija atvaļinājumā vai citu iemeslu dēļ nespēja atrast laiku aptaujai, ir nolemts pagarināt aptaujas termiņu līdz 15. oktobrim.

 

Vērienīgajā latviešu un Latvijas valstspiederīgo aptaujā mēneša laikā piedalījušies jau 5000 cilvēku

05.09.2014.

ESF projekta pētnieki apkopojuši un aicina iepazīties ar informāciju par respondentu aktivitāti.

 

Sāk īstenot lielāko ārzemēs dzīvojošo latviešu aptauju

06.08.2014.

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta (LU FSI) pētnieki sadarbībā ar LU Ekonomikas un vadības fakultātes pētniekiem sāk īstenot lielāko ārzemēs dzīvojošo latviešu aptauju. Tās mērķis ir iegūt daudzpusīgu informāciju gan par pēdējās desmitgadēs izbraukušajiem Latvijas iedzīvotājiem, gan par latviešu diasporu kopumā.

 

Jūlija beigās sāksies Latvijas emigrantu un diasporas aptauja

11.07.2014.

Daudzi Latvijā runā par latviešiem ārzemēs – gan par tiem, kas aizbraukuši tikai pirms dažiem gadiem, gan tiem, kas ārpus Latvijas dzīvo jau sen. Mūsu tautiešu skaits ārzemēs aug, taču, – kāda ir patiesā dzīve ārpus Latvijas?

 

ESF projekta pētnieces E.Kļave un I.Šūpule uzstājas starptautiskās konferencēs

05.06.2014.

Jūnija sākumā pētnieces Evija Kļave un Inese Šūpule ir piedalījušās starptautiskajā konferencē «Changing population: migration, reproduction and identity», kurā nolasīja referātu «Emigration and return migration discourses in Latvia: argumentation in public policy documents vs. individual perspective of re-emigrants». Mēneša otrajā pusē pētnieces nolasīs referātu «The European dimension of Latvian return migrants’ national identity (trans)formation» starptautiskā konferencē «Towards a European Society? Boundaries, Borders, Barriers».

 

Pētnieces Inta Mieriņa un Ilze Koroļeva piedalās I Vidusjūras stardisciplinārajā sociālo un humanitāro zinātņu forumā

28.04.2014.

Forums notika Bierūtā, Libānā no 23. līdz 26. aprīlim. ESF projekta pētnieces prezentēja referātu «Youth Identities and Emigration Plans: Latvian Case».

 

ESF projekta pētnieki uzstāsies konferencē «Coping with emigration in the Baltic and East European countries: Lessons learned and new challenges»

31.03.2014

Konference, kas notiks 2. aprīlī, turpina 2012. gada nogalē iesākto migrācijas jautājumiem veltītu forumu ciklu. Tās ietvaros paredzēts prezentēt jaunu OECD publikāciju, kā arī piedāvāt diskusiju platformu rīcībpolitikas ekspertiem, lai apkopotu analīzi un jaunus izaicinājumus saistībā ar emigrāciju no Baltijas un Austrumeiropas valstīm. LUFSI projektu «Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika» pārstāvēs prof. Mihails Hazans un Dr. Mārtiņš Kaprāns.

 

Latvijas emigrantu kopienu pētnieki iesaistās dialogā ar Latvijas pašvaldībām, Ārlietu un Kultūras ministriju

06.03.2014

5. martā Dr. Inta Mieriņa, ESF projekta «Latvijas emigrantu kopienas» vadītāja, vadošais pētnieks prof. Mihails Hazans un citi projekta zinātnieki uzsāka dialogu ar valsts pārvaldes pārstāvjiem un Latvijas pašvaldību vadītājiem Ārlietu Ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Kultūras ministrijas organizētajā seminārā «Latvijas pašvaldību sadarbība ar tautiešiem ārzemēs. Veiksmes stāsti un izaicinājumi». Semināra dalībnieki iepazinās ar izvērstu zinātniskā projekta aktivitāšu prezentāciju un diskusijas gaitā pauda atbalstu pētnieku iecerēm, vienlaikus iezīmējot pašvaldībām svarīgākos ar iedzīvotāju emigrāciju saistītos aspektus.

  

Prof. Mihails Hazans tiekas ar Latvijas vēstnieku Lielbritānijā Andri Teikmani

Tikšanās laikā M. Hazans iepazīstināja vēstnieku ar plānotajām projekta aktivitātēm, tajā skaitā par izaicinājumiem Latvijas emigrantu aptaujas metodoloģijas izstrādē. A. Teikamis apstiprināja vēstniecības ieinteresētību par zinātniskas analīzes rezultātiem, kā arī pauda gatavību sniegt palīdzību pētniekiem aptaujas veikšanā.

 Andris Teikmanis un Mihails Hazans
Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

 

Ievietots: 09.02.2014     Aktualizēts: 18.07.2016
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk