VPP Letonika
Sākumlapa >> VPP Letonika

Letonikas 6. kongresa filosofijas, dzīvesstāstu un reliģijpētniecības sekcijas

2015.g. 10.-11. septembris

LU FSI VPP letonika 6. projekta pētnieki ar referātiem piedalās Letonikas 6. kongresā. 2016. gadā par šīm tēmām tiks sagatavoti un publicēti zinātniskie raksti.

  Projekts Nr. 6. Vērtību aspekti LetonikāLETONIKA – VĒRTĪBU PĒTĪJUMI: FILOSOFIJA UN IDEJU VĒSTURE
 Sekciju vada: Maija Kūle Norises vieta: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Kalpaka bulvāris 4, pirmā stāva zālē Norises laiks: 11. septembris no pulksten 11:00  11:00-13:00 1. daļa. VĒRTĪBU IZPRATNE FILOSOFIJĀ UN TO SABIEDRISKĀ NOZĪMĪBA (vada Ella Buceniece)

Maija Kūle (LU FSI). Satversmes preambula: vērtību skatījums un tā interpretācijas

Māra Rubene (LU FSI). Patoss un ētoss: tradīcijas vērtība

Raivis Bičevskis (LU FSI). Vērtība un atvērtība. Trīs ontoloģiskas un antropoloģiskas perspektīvas uz vērtību sociāli politisko problēmu: filozofiskā antropoloģija, Ernsts Jungers, Boto Štrauss

Māris Kūlis (LU FSI). Sensus communis un kolektīvās vērtībasĢirts Jankovskis (LU FSI). Herdera valodas koncepts un demokrātijaMaija Jankovska (LU FSI). Vērtību plurālisms kā izaicinājums sociālai integrācijai. J. Hābermāss un tikumības audzināšana Latvijas skolāsRinalds Zembahs ( LU FSI). Nikolaja Hartmaņa filosofiskā mācība par vērtībāmDiskusijas
13:30 - 17:00 2. daļa. VĒRTĪBAS LATVIJAS KULTŪRĀ UN TO TEORĒTISKIE PAMATOJUMI (vada Maija Kūle)

Rihards Kūlis (LU FSI). Latviskā savdabība un rietumu vērtības

Igors Šuvajevs (LU FSI). Kantisms un vērtības Latvijas kontekstāElvīra Šimfa (LU FSI).. Kanta vērtības mūsdienu Latvijā

Ella Buceniece (LU FSI). Sociālās kopības vērtības: G.H.Loskīls un Apgaismība Latvijā

Igors Gubenko (LU FSI). Vērtību jautājumi Elgas Freibergas darbos

Uldis Vēgners (LU FSI). Vērtībspriedumi Teodora Celma argumentācijā pret transcendentālās fenomenoloģijas intersubjektivitātes izpratni

 

Aija Priedīte-Kleinhofa (LU FSI). T. Celma privātās filosofijas studijas darbība: “Ritumi” un Celma lekcijas studijā”

Andrejs Balodis (LU FSI). Vērtības un laiks: Paula Jureviča intuitīvisma herēze

Andris Hiršs (LU FSI). Personības vērtības pamatošana kā vēstures filozofijas mērķis: J.Osis un personālisms

Māris Vecvagars (LU FSI). Nezināmie klasisko vērtību piedāvātāji Latvijā: Jānis Sīlītis no Kusas pagasta Caunēm

Diskusijas 
17:00 Noslēgums. Vērtību filosofisko pētījumu Latvijā perspektīvas

    LATVIA AND EUROPE: IDENTITIES AND VALUES

  Sekciju vada: Velga Vēvere Norises vieta: Kalpaka bulvāris 4, 3. stāva telpās, Rīga Norises laiks: 11. septembris no pulksten 13:00 Norises valoda: angļu  

 

Olaya Fernández Guerrero (Universidad Nacional de Educación a Distancia­). I ‘am’ my body. Reflections on the corporeal dimensions of identity.


Giulio Lo Bello (LU VFF). Philosophy and Psychiatry, concept of the Life-world

 

Agnė Dorelaitienė (Kaunas University of Technology). Youth studies: political participation and socialization of education

 

Velga Vēvere (LU FSI). Value of communication and communication of values

 

Discussions  15:00               Closing. Diversity of values in a united Europe

RELIĢISKĀ PIEREDZE VĒRTĪBU IZVĒLĒ

Sekciju vada: Solveiga Krūmiņa-Koņkova

Norises vieta: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Kalpaka bulvāris 4, 322. telpa, Rīga

Norises laiks: 11. septembris no pulksten 11:00

11:00-13:00 PIRMĀ DAĻA

Jānis Vējš (LU FSI). Jesaja Berlins un vērtību problemātika Latvijas kontekstā

Māra Grīnfelde (LU FSI). Reliģisko vērtību tematizācijas specifika fenomenoloģiskajā tradīcijā 20.gs. pirmajā pusē

Agita Misāne (LU SZF). Anomija. Teorētisks koncepts un tā pielietojums Latvijas

sabiedrības garīgā stāvokļa raksturojumam

Ilze Jansone (LU TF). "Būtiskās" un "nebūtiskās" reliģiozitātes atspoguļojums LELB publiskajā retorikā 21. gs.

Solveiga Krūmiņa-Koņkova (LU FSI). “Mūžīgas mīlestības mūžīgi bērni”.  Mistiskās teoloģijas piemēri Latvijā

Diskusijas

13:30-16.00  OTRĀ DAĻA

Valdis Francisks Plenne (LVA). Uniāti (grieķu-katoļi) Latvijas teritorijā: uzticības pieredze

Inese Runce (LU FSI). Katoļu tradīciju un vērtību saglabāšana trimdas latviešu katoļu draudzēs

Māra Kiope (LU FSI). Staņislava Ladusāna esamības vērtību filozofija un tās nozīme mūsdienu Latvijā

Nadežda Pazuhina (LU FSI). Pilsētu vecticībnieki: kultūras vides saglabāšanas un uzturēšanas aksioloģiskais aspekts (Latvijas vecticībnieku pieredze)

Aīda Rancāne (LU FSI). Ziedošanas nozīmju lauks tradīcijā un mūsdienās

Laima Geikina (LU TF). Reliģiskā kompetence un vērtību izvēle

Diskusijas

16:00 Noslēgums. Letonika - vērtību skatījums. Reliģiskā pieredze vērtību izvēlē - teorētiskie secinājumi un ieteikumi zināšanu pārnesei

ETNISKĀS IDENTITĀTES, VĒRTĪBAS UN POLITISKĀ LĪDZDALĪBA

Sekciju vada: Vladislavs Volkovs

Norises vieta: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Kalpaka bulvāris 4, 3. stāvs, Rīga

Norises laiks: 11. septembris pulksten 14:00 - 16:00

Leo Dribins (LU FSI). Valsts nācijas jēdziena ienākšana Latvijas politisko vērtību skalā

Vladislavs Volkovs (LU FSI). Etniskās minoritātes identitātes jēdziens socioloģijā: Latvijas

   zinātnieku viedokļi

Svetlana Kovaļčuka (LU FSI). Zinātne, politika un reliģija – M. Lāzersona dzīves vērtības

 

Vallija Rone (LU FSI). Latvijas-Čehijas filosofu, vēsturnieku, sociologu pētījumu rezultāti etnisko identitāšu problemātikas jomā

 

Diskusijas

 

16:00 Noslēgums. Etniskuma aspekti Letonikas pētījumos - paveiktais un aktualitātes

 

 

 

 

KULTŪRA UN IKDIENAS VĒSTURE DZĪVESSTĀSTOS

 

Sekciju vada: Maruta Pranka un Kaspars Zellis

Norises vieta: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Kalpaka bulvāris 4, 325. telpa, Rīga

Norises laiks: 11. septembris pulksten 12:00 - 17:30

 

Vieda Skultāne (LU FSI). Morālais kritērijs dzīvesstāstu vēstījumos

Maruta Pranka (LU FSI). Kultūras vērtību pārmantojums sieviešu dzīvesstāstos

Edmunds Šūpulis (LU FSI). Individuālā pieredze un sociālās vērtības dzīvesstāsta intervijās

Dace K. Bormane (LU FSI). Vērtību kartējums attiecībās ar biogrāfiju. Dzīvesstāstu “ziņas”

Kaspars Zellis (LU FSI). Meklējot ikdienišķo vēsturē

Ieva Garda-Rozenberga (LU FSI), Māra Zirnīte (LU FSI). Vērtības un ikdiena dzīvesstāstos

Baiba Bela (LU SZF). Nabadzības un labklājības izpratne Zemgales dzīvesstāstos

Ginta Elksne (LU HZMF). „No upenēm līdz kartupeļiem”: laika ritums lauku cilvēka dzīves tēlojumā

Maija Krūmiņa (LU FSI). Ikdienas dzīve Otrā pasaules kara bēgļu gaitās

Maija Runce (Stokholmas Universitāte). Dzīvesstāsti – nozīmīgs avots vēstures pētījumos

Ilze Trapenciere (LU FSI). Ģimenes vērtības dzīvesstāstos

Dagmāra Beitnere Le Galla (LU FSI). No tautas par nāciju: Aspazijas un Raiņa daiļrade

Diskusijas

 

17:00-17:30 Noslēgums. Ikdienas vēsture dzīvesstāstos - paveiktais un ieceres vērtību pētījumos

Ievietots: 29.04.2016
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk