WP3 — Integrācijas nozīme plūstošās migrācijas kontekstā
Sākumlapa >> Projekti >> Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā >> WP3 — Integrācijas nozīme plūstošās migrācijas kontekstā

Dažādu valstu izstrādātā integrācijas politika un pasākumi tipiski ir pielāgoti iebraucējiem, kas pastāvīgi dzīvo kādā noteiktā vietā. Vienlaikus migrācijas modeļi mūsdienās kļūst arviem mobilāki un nepastāvīgāki.

Jautājums, uz kuru meklēsim atbildi ir, cik lielā mērā integrācijas jēdziens un izpratne par integrāciju atbilst arvien vairāk neiesakņotai migrantu grupai kā Latvijas un citu Centrāl-un Austrumeiropas valstu plūstošie (likvīdie) migranti? Vai pakāpeniska iesakņošanās mītnes zemē vispār ir nepieciešams integrācijas nosacījums? Vai mēs varam runāt par vienlaicīgu integrāciju vairākās vietās un kopienās? Ko nozīmē veiksmīgi vai neveiksmīgi iekļauties mītnes zemes sabiedrībā un kam tas ir svarīgi?

Ir nepieciešamas jaunas teorijas, kas labāk izskaidrotu jaunos mobilitātes modeļus un relatīvāka, atvērtāka, visaptverošāka, transformatīva integrācijas interpretācija — citiem vārdiem sakot, mobilāka domāšana. Lai veidotu saskanīgas attiecības starp migrantiem un mītnes zemes iedzīvotājiem ārpus jau novalkātā asimilācijas un multikulturālisma naratīva, integrācijas politikai un pieejai ir jākļūst dinamiskākai un jāprioritizē atvērtība un eksperimentēšana, rēķinoties ar migrantu, ne tikai uzņemošās valsts, vēlmēm un dzīvesstila izvēlēm.

Balstoties uz interpretatīvo pieeju, mūsu pētījums veicinās izpratni par integrācijas konceptu, ņemot vērā Centrāl- un Austrumeiropas migrantiem raksturīgos jaunos mobilitātes veidus. Tiks izstrādāts jauns subjektīvo dinamiskās integrācijas pasākumu un indikatoru saraksts, kas balstīts uz pašu migrantu individuālām vēlmēm, identitātēm un piesaisti, kas neprasa pastāvīgu fizisku klātbūtni un kas, attiecīgi, labāk atbilstu pašu migrantu subjektīvajai interpretācijai un izjūtām. Tiks veiktas 15 padziļinātās intervijas ar plūstošajiem (likvīdajiem) emigrantiem no dažādām valstīm ar atšķirīgu social-demogrāfisko izcelsmi. Papildus, kvantitatīvo datu analīze ļaus salīdzināt plūstošo migrantu vēlmes un situāciju ar citām migrantu grupām – tiem raksturīgos mobilitātes veidus, viņu sociālos tīklus, subjektīvo labklājības izjūtu, valodu prasmes, līdzdalību vietējā kopienā utt., gūstot labāku izpratni par šīs grupas situāciju un dzīvesstilu.

Tēmas ietvaros plānots:

  1. veikt literatūras izpēti par plūstošās (likvīdās) migrācijas procesiem, īpaši koncentrējoties uz Centrāl- un Austrumeiropas migrantiem,
  2. sniegt kritisku integrācijas pieeju un centienu novērtējumu kontekstā ar arvien dinamiskākām migrācijas formām;
  3. atklāt integrācijas subjektīvās interpretācijas un attieksmi pret integrāciju pašu plūstošo (likvīdo) migrantu vidū;
  4. sagatavot detalizētu “dinamiskās integrācijas” pasākumu sarakstu, kas būtu labāk piemēroti jaunajiem mūsdienu mobilitātes apstākļiem.

 

Ievietots: 11.07.2019
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk