WP6 — Sociālās apdrošināšanas sistēmu loma Eiropas migrantu veselības un psiholoģiskās labklājības nodrošināšanā
Sākumlapa >> Projekti >> Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā >> WP6 — Sociālās apdrošināšanas sistēmu loma Eiropas migrantu veselības un psiholoģiskās labklājības nodrošināšanā

 Šīs pētījuma daļas ietvaros tiks pētīta atgriešanās un pārrobežu migrācijas un sociālās integrācijas savstarpējā saistība ar veselības faktoriem, piemēram, līdzdalība sabiedrībā, ekonomiskā labklājība un veselības aprūpes pieejamība, piemērojot dzimumu līdztiesības perspektīvu.

Paredzams, ka šī sadaļa sniegs zināšanas par uzvedību, veselību un psiholoģisko labklājību saistībā ar sociālās apdrošināšanas izmantošanu veselības aprūpes sistēmu kontekstā. Projekta sākotnējais posms būs pamatīgs pētījums par ES direktīvām un to, kā tiesību akti nodrošina tiesības un pieejamus veselības aprūpes pakalpojumus dažādām migrantu grupām. Datu analīzes metode sastāv no eksploratīvām, kvantitatīvām daudzvariantu regresijas metodēm, kā arī kvalitatīviem pētījumiem. Notiks arī citu datu vākšana, tostarp pētījumi par ar veselību saistītiem aspektiem. Triangulācijas metodē plānots iekļaut padziļinātas intervijas un fokusa grupu diskusijas ar remigrantiem un transnacināliem migrantiem Latvijā un citās Eiropas valstīs, kā arī administratīvos datus.

Tādējādi pētījums, izmantojot objektīvus mērījumus un individuālu pieredzi, analizēs uztverto sociālās apdrošināšanas atbalstu (kā tas attiecas uz veselību) un tā ietekmi uz migrantu veselību un labklājību. Tiks veidota tieša saikne starp labklājību un veselības noteicošajiem faktoriem, tostarp arī no dzimumu perspektīvas. Pētījuma daļas mērķis ir izstrādāt jaunas metodoloģijas veselības aprūpes politikā un sabiedrības veselības pētniecībā saistībā ar starptautisko migrāciju.

Ievietots: 16.04.2020
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk