Projekti

LZP jaunas ierosmes par projektu vērtēšanu sākot no 2013.g.

LZP kārtējā sēdē tika apspriests jautājums, kā uzlabot grantu vērtēšanas procedūru. Paredzēts iesaistīt 3 ārzemju ekspertus - neklātienē un organizēt vērtēšanas paneļus LZA. Iesniegt projektus būs grūtāk, jo LZP vēlas administratīvi vērtēt arī granta iesniedzēja - zinātnieka CV, lai tas atbilstu izcilībai,
humanitārajās un sociālajās zinātnēs vismaz 3 raksti 6 gadu laikā starptautiskās datu bāzēs esošos žurnālos ar citējamības indeksu
vai monogrāfija, kas izdota ar institūcijas ZP rekomendāciju, recenzēta un publicēta zinātnisko izdevniecību LZP apstiprinātā sarakstā.Tas gan tiek piedāvāts kā LZP locekļa J.Kloviņa u.c. projekts. 24. maijā notiks LZP sēde, kurā vai nu pieņems vai noraidīs šo ieteikumu. Paredzēts arī mainīt finansējumu no LR budžeta zinātniekiem, kas pieder dažādām nozarēm. Humanitāro un sociālo zinātņu blokam Ivara LĀča vadītā LZP darba grupa paredz samazinājumu par - 2.5% no esošā, priekšroku dodot fizikas un matemātikas nozarei, palielinot finansējumu par +7%. LZP sēdē tika izteikts protests pret šādu ieteikumu sakarā ar nepietiekami precīzo kritēriju izstrādi, jo tiek ņemtas vērā tikai nozarē esošās pēdējo 5 gadu SCI publikācijas, bet ne pārējie dažāda veida zinātniskie sasniegumi.


Kloviņa grupas piedāvājums:

 

Administratīvais kritērijs Nr.3 Ir izpildītas citas konkursa nolikumā noteiktās prasības (ja projekta iesnieguma izvērtēšanai paredzēts piesaistīt ārvalstu ekspertus), kas ir šādas:
Projekta vadītājam pēdējo sešu gadu laikā:
3.1. vismaz trīs oriģināli zinātniskie raksti ir publicēti starptautiskos, recenzētos zinātniskos izdevumos, kas iekļauti starptautiskās zinātniskās literatūras datu bāzēs un kuru citēšanas indekss sasniedz 50% no Thomson Reuters Journal Citation Report attiecīgās nozares vidējā citēšanas indeksa;
3.2. vai humanitāro zinātņu jomā ir izdota vismaz viena zinātniskā monogrāfija, kurai ir viens līdz trīs autori, kas ir recenzēta un apstiprināta attiecīgās zinātniskās institūcijas Zinātniskajā padomē un izdota zinātniskās literatūras izdevniecībā, kas iekļauta Padomes apstiprinātā zinātnisko izdevniecību sarakstā;
3.3.vai sociālo zinātņu jomā ir izdota vismaz viena grāmata, kas izdota zinātniskās literatūras izdevniecībā, kas iekļauta Padomes apstiprinātā zinātnisko izdevniecību sarakstā;
3.4. vai humanitāro vai sociālo zinātņu jomās vismaz trīs oriģināli zinātniskie raksti ir publicēti starptautiskos, recenzētos zinātniskos izdevumos, kas iekļauti Thomson Reuters, SCOPUS vai ERIH zinātniskās literatūras datu bāzēs.
Ievietots: 24.04.2012
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk