Projekti

LU FSI zinātnieku līdzdalība lielākajos Eiropas salīdzinošajos pētījumos

Kopš 2007. gada Latvija ir iesaistījusies Eiropas Sociālā pētījuma (European Social Survey) realizācijā, kurš ir viens no trim Eiropas Savienības sociālo zinātņu infrastruktūras projektiem. ESS pētījuma projektu ierosināja un tā uzsākšanu finansēja Eiropas Zinātnes Fonds (European Science foundation), kas pārstāv gandrīz visu Eiropas valstu nacionālās akadēmiskās finansēšanas struktūras. Šāda lēmuma pamatā bija atziņa, ka Eiropā trūkst drošticamu un salīdzināmu datu par vērtību izmaiņām Eiropas valstīs. Ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu Latvijā šo projektu realizē LU Filozofijas un socioloģijas institūta sociologi. Līdz šim realizēti divi ESS pētījuma posmi – 3. posms 2007. gadā un 4. posms 2009. gadā.

 

ESS ir viens no pirmajiem projektiem sociālajās zinātnēs un viens no tiem, kuram tiks piešķirts ES finansējums infrastruktūras izveidei un turpmākai uzturēšanai. ESS infrastruktūru šajā gadījumā veido datu arhīvs, kas atrodas Norvēģijā, un divu veidu aktivitātes dalībvalstīm: 1) tīklu veidošanas programma; 2) uz sadarbību balstīti pētnieciski projekti, kuru mērķis būtu attīstīt un izplatīt ESS sasniegumus.
 
Eiropas Sociālā Pētījuma ietvaros ik divos gados dalībvalstīs pēc vienotas metodoloģijas tiek veiktas reprezentatīvas iedzīvotāju aptaujas. Instrumentārijs tiek veidots no divām daļām, katrā no kurām tiek iekļautas vidēji 120 mērījumi. «Pamata» daļa no posma uz posmu tiek saglabāta relatīvi nemainīga, savukārt divi līdz trīs «rotējošie» moduļi tiek iekļauti pēc noteikta laika intervāla (dažādos pētījuma posmos padziļināti tiek pētītas atšķirīgas problēmas). Kopumā pētījuma instruments veidots ar mērķi iegūt informāciju, kas ļauj sekot līdzi izmaiņām un tendencēm visplašākajā sociālo parādību un attieksmju lokā (piemēram, mediju izmantošana, sociālā uzticēšanās, ieinteresētība un līdzdalība ar politiku saistītajos procesos, pārvaldes efektivitātes vērtējumi, morālās, politiskās un sociālās vērtības, sociālā atstumtība, nacionālā, etniskā un reliģiskā piederība, labklājības līmenis, veselība un drošība u.c.).
 
Projekta ietvaros īpaša uzmanība tiek pievērsta datu kvalitātes un drošticamības kontrolei. Laika periodos starp pētījuma atsevišķu posmu realizāciju LU FSI atbildīgie darbinieki veic nepieciešamas metodoloģisko jautājumu saskaņošanas, kā arī paaugstina savu kvalifikāciju darbam gan ar ESS datiem, gan salīdzinošiem pētījumiem kopumā.
 
Apmācību tematika aptver visu socioloģiskās izpētes posmu problemātiku: izlases veidošanu, instrumentārija (aptaujas anketas) izstrādi, tulkošanu un harmonizēšanu, lauka darba specifiku starptautiskos pētījumos, statistiskās datu analīzes metodes. Leibnica Sociālo Zinātņu institūta (Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften – GESIS) un citu pasaules līmeņa mācību un pētniecisko institūciju speciālistu iesaiste apmācības kursu organizācijā un pasniegšanā nodrošina augstu teorētiskās un praktiskās apmācības līmeni jautājumos, kuri uz doto brīdi nav pārstāvēti nedz mācību iestāžu programmu, nedz praktizējošu pētnieku dienas kārtībā. Regulāri piedaloties šajos apmācības kursos, LU FSI pētnieki A. Aleksandrovs, I. Trapenciere, I. Koroļeva, I. Mieriņa, I. Kārkliņa guvuši ne tikai lielisku pieredzi un paaugstinājuši savu kvalifikāciju, bet arī organizējuši seminārus Latvijā, lai dalītos ar šajā projektā gūtajām zināšanām.
 
Dalībvalstu pētnieku pienākums ir ne tikai nodrošināt augstas kvalitātes datus iekļaušanai starptautiskā datu bāzē, kas pieejama jebkuram pētniekam vai interesentam, kas nodarbojas ar sociālo procesu un attieksmju izpēti, bet arī popularizēt projektu un izmantot salīdzinošos datus zinātnisku publikāciju sagatavošanai kā savā valstī, tā arī aiz tās robežām. Šobrīd LU FSI pētnieki ESS pētījuma datus izmantojuši sagatavojot referātus Eiropas Sociologu asociācijas XV kongresam Lisabonā (2009), Starptautiskās Sociologu asociācijas XVII Pasaules kongresam Gēteborgā (2010), kā arī vairākām konferencēm Latvijā un ārpus tās robežām.
 
Visplašāk šī pētījuma dati izmantoti Eiropas Ekonomiskās Zonas līdzfinansētajā projektā «Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, nevienlīdzība un darba tirgus riski Baltijas valstīs» (Nr. EEZ08AP-14). Pētījuma rezultāti publicēti atsevišķā ziņojumā.

Izsmeļoša informācija par ESS aktivitātēm ir atrodama projekta mājaslapā  http://www.europeansocialsurvey.org

 

 

Ievietots: 29.12.2010
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk