Projekti

LU FSI sagatavoja jaunu LU bāzes finansējuma projektu 2016.-2018

LU bāzes un snieguma finansējuma projekts 2016.-2018

LU bāzes un snieguma finansējuma projektā piedalās ne tikai LU FSI zinātnieki par prioritāro tēmu

"Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja, globalizācija", bet arī grupa no Vēstures un filozofijas fakultātes, no Teoloģijas fakultātes un no LU Ekonomikas un vadības zinātņu fakultātes. Projekta vadītāja LU FSI Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova.

Projekts piedāvā savu risinājumu četrās apakštēmās.

1)      Kritiskā domāšana intelektuālajā vēsturē, mūsdienu praksēs un kultūrinovācijās: kritiskās domāšanas konceptu apkopošana un izvērtēšana; kritiskās domāšanas metodoloģijas modeļa izstrāde pielietošanai “gadījuma [case studies] analīzēs; kritiskā domāšana, ētika un biofilosofija kā viens no iespējamiem kultūrinovācijas gadījumiem. 

2)      Teoloģiskās inovācijas kritiska filozofiskā diskursa kontekstā:

a)      Identificēt, izpētīt, aprakstīt, raksturot un popularizēt teoloģiskās inovācijas no kritiska filozofiska skatpunkta, samērojot Latvijas un pasaules kontekstus; parādīt inovatīvus pavērsienus reliģijas filozofijas diskursā un identificēt inovācijas, kas reliģiskā un teoloģiskā diskursā vērojamas sabiedrībā, tās kultūras izpausmēs un teoloģijas un dabaszinātņu dialogā.

3) Globalizācija un migrācija: “jaunās Eiropas” modeļi: Latvijas emigrantu pētījuma otrā viļņa metodoloģijas izstrāde un aptaujas dizaina sagatavošana, reemigrantu atgriešanās stratēģiju analīze, kā arī imigrācijas izraisīto ceļošanas formu, motivāciju, ceļošanas uzvedības un tās sociāli ekonomiskās ietekmes izpēte Latvijā;  Migrācija Eiropā un “jaunās Eiropas” iespējamo modeļu analīze no kritiskās domāšanas skatupunkta; Kultūras atmiņas pētniecība kā platforma diskusijai par nacionālās identitātes, kultūras un vēstures apziņas saglabāšanu globalizācijas kontekstā. 

4) Inovācijas Latvijas uzņēmumu un nozaru konkurētspējas paaugstināšanai globalizācijas apstākļos. Paredzēts izstrādāt un aprobēt konceptuālo modeli inovācijas ietekmējošo iekšējo un ārējo faktoru identificēšanai un inovāciju ietekmes novērtēšanai uz uzņēmumu un nozaru konkurētspēju;izstrādāt rekomendācijas inovāciju veicināšanai konkurētspējas paaugstināšanai.

Ievietots: 17.04.2016
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk