Konference "Globalizācija un lokalizācija"
Sākumlapa >> Projekti >> ERAF Atbalsts starptautiskai sadarbībai >> Konference "Globalizācija un lokalizācija"

Konferences programma

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts rīko starptautisku konferenci “Globalizācija un lokalizācija: reliģiskās konvertācijas teorija, problēmas un prakse Eiropā. Vēsturiskie un mūsdienu piemēri.” Konference notiks šā gada 10. un 11.februārī, Latvijas Universitātes Mazajā Aulā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

 

Ceturtdien, 10.februārī, plkst. 15.00
 
Apaļā galda diskusija par konvertācijas izplatību un praksi Latvijas lielākajās reliģiskajās organizācijās.
 
Piedalīsies reliģiju pētnieki un reliģisko organizāciju pārstāvji no Latvijas. Diskusijas notiks latviešu valodā.
Tajā apspriedīsim šādus jautājumus:
 
       Reliģiskās konvertācijas jēdziens
 
Vai ar „konvertāciju” būtu jāsaprot ticības maiņa? Formāla pāreja no vienas reliģiskās organizācijas citā? Vai pāreja no vienas kristīgās konfesijas/draudzes citā būtu dēvējama par konvertāciju? Pāreja no vienas konfesijas draudžu apvienības citā tās pašas konfesijas draudžu apvienībā vai brīvbaznīcā? Vai pāreja no neticības stāvokļa ticībā ir konvertācija? Vai atkrišana no ticības ir „konvertācija neticībā”? Vai pievēršanos herēzēm var uzskatīt par konvertāciju?
 
 
      Reliģiskās konvertācijas izplatība un prakse Latvijas reliģisko organizāciju pieredzē
 
Cik izplatīta ir reliģiskā konvertācija Latvijā, vai un kā tā skar reliģiskās kopienas? Vai konvertācija būtiski ietekmē reliģisko organizāciju locekļu skaita dinamiku? Vai konvertīti ir kaut kādā ziņā īpaši draudžu locekļi? Vai draudzēs ir domāts par viņu atbalstu? Vai un kā konvertāciju ietekmē iedzīvotāju emigrācija un imigrācija? Kā to ietekmē starpreliģiskās un starpkonfesionālas laulības?
 
Kafijas galds
 

Piektdien, 11. februārī, plkst. 10.00

Starptautisko ekspertu konference – referāti ar diskusiju
 
Programma
 
10.00-10.15.
LU Filozofijas un Socioloģijas Institūta direktores akadēmiķes Maijas Kūles ievadvārdi
 
10.15-11.15.
Massimo Leone (Università di Torino, Dipartimento di Filosofia, Italia)
 
The semiotics of religious conversion  /
Reliģiskās konvertēšanās semiotika.
 
11.15-12.15
Maria Baghramian (University College Dublin, School of Philosophy, Ireland).
 
Religious diversity and relativistic approaches to the question of faith /
Reliģiskā daudzveidība un relatīviskā pieeja ticības jautājumam.
 
12.15- 13.15
Cesare Poppi (Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Italia)
 
‘All Shades of Gray’. The Interface of Christianity and Islam in the Early Modern Mediterranean: Anthropological Perspectives. /
Visi pelēkā toņi: kristietības un islāma saskarsme Vidusjūras sabiedrībās agrīnā modernisma laikā. Antropoloģiskās perspektīvas.
 
13.15- 14.00 Pusdienas
 
14.00-15.00
Gloria Durka (Fordham University, USA) 
 
Inter-religious Education and Conversion in a Divided World: Perspectives from the United States /
Starpreliģiskā izglītība un konvertēšanās sadalītā pasaulē: perspektīvas no ASV skatupunkta
 
15.00-15.15 Kafijas pauze
 
15.15 – 16.15
Михаил Одинцов (Начальник отдела защиты свободы совести, Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации)
 
Свобода совести в России: между советским прошлым и европейским настоящим./
Sirdsapziņas brīvība Krievijā: starp padomju pagātni un eiropeisko tagadni.
 
16.15 – 17.15
Leon Moosavi (Lancaster University, Graduate School, Faculty of Arts and Social Sciences, Great Britain)
 
Conversion to Islam in Britain /
Konvertēšanās islāmā Lielbritānijā
 
17.15 – 18.00 Konferences noslēgums

 

Ievietots: 02.02.2011     Aktualizēts: 04.02.2011
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk