Seminārs-konference "Baltijas ebreju izglītības un sabiedriskās dzīves aspekti pirms 2. Pasaules kara"
Sākumlapa >> Projekti >> ERAF Atbalsts starptautiskai sadarbībai >> Seminārs-konference "Baltijas ebreju izglītības un sabiedriskās dzīves aspekti pirms 2. Pasaules kara"

Rīgas geto un Latvijas Holokausta muzeja Holokausta izpētes un tolerances centrs, ebreju biedrība „Šamir”, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, neformālās ebreju izglītības centrs „Melamedia” (Izraēla) un Pincus. L.A. (L. A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora, Israel) fonds organizē starptautisku praktisku semināru-konferenci "Baltijas ebreju izglītības un sabiedriskās dzīves aspekti pirms 2. Pasaules kara".

Konferencē notiks Rīgā, 2011. g. 14.—15. martā, Latvijas Zinātņu akadēmijas konferenču zālē (Akadēmijas laukums 1, 3. stāvs). Programmā iekļautas lekcijas par Latvijas un Baltijas ebreju izglītības un sabiedriskās dzīves vēsturi 1920—40. gg., kā arī diskusijas un materiāla apspriešana.

2011. g. 16.—17. martā konferences programma tiek turpināta ar ebreju vēstures un kultūras semināra nodarbībām formālo un neformālo ebreju izglītības iestāžu darbiniekiem no Baltijas valstīm, Krievijas un Baltkrievijas. Divu gadu laikā notiks 4 semināri par ebreju vēstures aspektiem, ieskaitot pirmskara vēsturi, Holokausta vēsturi, ebreju kultūras un tradīciju vēsturi. Semināra nodarbību gaitā iegūtās zināšanas sekmēs turpmāko pasniegšanas procesu ebreju formālo un neformālo izglītības iestāžu audzēkņiem.

 

Konferences mērķis:
Baltijas reģiona etnisko grupu vēstures, kultūras un reliģijas aspektu izpētes ietvaru ebreju izglītības un sabiedriskās dzīves aspekti kļūst par īpaši nozīmīgiem pētniekiem un zinātniskiem darbiniekiem: ebreju mazākumtautības pārstāvji veikuši ievērojamu ieguldījumu valstu vēsturē un attīstībā. Konferences laikā auditorija tiks iepazīstināta ar līdz šim plaši nepārstāvētiem materiāliem un informāciju, kas veido neatņemamu sastāvdaļu no Eiropas un Krievijas ebreju mazākumtautības vēstures.
 
Dienas kārtība:
Latvijas Zinātņu Akadēmija, 3. stāva konferences zāle:
Dalībnieku reģistrācija: 2011. g. 14. marts, 09:00 – 09:30
Konferences atklāšana un plenārā sēde: 2011. g. 14. marts, 09:30—10:00
Lekcijas un diskusijas: 14. marts, 10:00 – 18:00, 15. marts, 09:00 – 17:30
„Apaļa galda sēde”: 15. marts, 17:30—18:00
Konferences gaitā ikdienas paredzētas 2 kafijas pauzes un pusdienu pārtraukums.
 
Biedrība „Šamir”, Stabu iela 63
Semināra nodarbības pasniedzējiem: 16.—17. marts, 09:00 – 18:00
 
Lekcijas un diskusijas notiek krievu valodā.
 
Datums
Laiks
Tēma, lektors
14/03/2011
09:00—09:30
Dalībnieku reģistrācija
 
09:30—10:00
Konferences atklāšana un plenārā sēde. Organizatoru un goda viesu priekšvārdi.
 
10:00—10:15
Kafijas pauze
 
10:15—11:15
Trešā paaudze: Holokausts sabiedrības un konkrēto personību atmiņās. Dr. Džoels Rappels (Joel Rappel), profesors, E. Vizela iudaikas izpētes centrs, Bostonas Universitāte, ASV (Lekcija notiks angļu valodā, tiks nodrošināts tulkojums krievu valodā)
 
11:15—12:30
Ebreju izglītības plauksme Latvijā (1919.-1940.). Cilvēku likteņi, skolu vēsture. Dr. Svetlana Kovalčuka, vadošā pētniece, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvija
 
12:30—13:15
Starpetnisko attiecību kontaktu zonas 1939.-1941.g. Rietumbaltkrievijas piemers. Dr. Jevģenijs Rozenblats, Vēstures katedras docents, Baltkrievijas Valsts Universitāte, Baltkrievija
 
13:15—14:00
Pusdienu pārtraukums
 
14:00—15:30
Laimes ilūzija: padomju ebreji starp diviem pasaules kariem. Dr. Arons Šneers, Jad-Vašemas muzeja vecākais zinātniskais darbinieks, Izraēla.
 
 
15:30—16:30
Ģimenes sarakste kā informācijas avots par PSRS ebreju dzīvi pirms 2. Pasaules kara un Holokausta laikā. Leonīds Teruškins, arhīvu nodaļas vadītājs,  Krievijas zinātniski izglītojošais centrs „Holokausts”, Maskava, Krievija
 
16:30—16:45
Kafijas pauze
 
16:45—18:00
Latvijas ebreju historiogrāfija: vai viss izpētīts? Prof. Aivars Stranga, Latvijas Universitāte
 
 
 
15/03/2011
09:00—10:00
Ebreju sabiedriskā un nacionālā dzīve Latvijas neatkarības iegūšanas laikā: profesora Benjamina Akсina (1904.–1985.) atmiņas. Dr. Aleks Epšteins, pasniedzējs,Izraēlās Atvērtā Universitāte, Jerusalemes Universitāte, Izraēla;
 
 
10:00—10:45
Rabīna A.Kuka ieguldījums reliģiskā cionisma doktrīnās, kopienu un izglītības institūciju veidošanās. Vitālijs Černoivaņenko, vēstures katedras vecākais pasniedzējs, pētnieks, Kijevas-Mogiļanas akadēmija, Ukraina
 
10:45—11:00
Kafijas pauze
 
11:00—12:00
Latvija - Eiropas minoritāšu tiesību laboratorija (1918-1940). Ebreju kopienas pieredze. Dr. Leo Dribins, Latvijas zinātņu akadēmijas goda doktors, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvija
 
12:00—12:30
Cilvēka cieņa - ebreju tiesību pamatkategorija. Dr. Sanita Osipova, profesore, Latvijas Universitātes juridiskā fakultāte, Latvija
 
12:30—13:15
Ebreju karavīri ierēdņi Latvijas armijā 1919.–1920. gadā.Dr. Ēriks Jēkabsons, asociēts profesors, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, Latvija
 
13:15—14:00
Pusdienu pārtraukums
 
14:00—15:00
Latvijas atbrīvotāju ebreju biedrības sabiedriskās un izglītojošās aktivitātes. Artūrs Žvinklis, pētnieks, Latvijas vēstures institūts, Latvija
 
15:00—16:00
Ebreju sabiedriski politiskā dzīve Latvijā starpkaru periodā: antisemītiskā vīzija. Dmitrijs Olehnovičs, pasniedzējs, politiskais analītiķis, Daugavpils Universitāte, Latvija
 
16:00—16:15
Kafijas pauze
 
16:15—17:00
Ebreju pedagoģiskā periodika starp diviem pasaules kariem un tās problemātika. Dr. Grigorijs Smirins, vecākais pētnieks, Latvijas Universitātes Jūdaikas centrs, Latvija
 
17:00—17:30
Latvijas ebrejiem veltīti pieminekli un memoriāli Latvijā, Sergejs Rižs, arhitekts;
 
17:30—18:00
Apaļa galda sēde: Pirmskara Latvijas ebreju kopienas izglītības un sabiedriskās dzīves aspekti;
16/03/2011
09:30—12:00
Ekskursija Rīgas geto un Latvijas Holokausta muzejā
 
13:00—17:00
Ebreju vēstures pasniegšanas metodikas formālās un neformālās mācību iestādēs. Davids Palants un Natālija Slobodjanika, neformālās ebreju izglītības centrs „Melamedia”, Izraēla

 

Diskusiju moderators: Vladislavs Volkovs

 

Konferences atklāšanā un sēdēs piedalās:
  • Konferences lektori un dalībnieki;
  • Rabīns Menahems Barkahans, biedrības „Šamir” priekšsēdētājs;
  • Rabīns Ichaks-Levi Naimarks (Izraēla);
  • Latvijas Izglītības ministrijas pārstāvji.

Dalībnieku reģistrāciju veic: Anna Normane, biedrības „Šamir” projekta koordinatore

Tālr: + 371 29243528 project@shamir.lv, www.shamir.lv

 

Konference organizēta ar Eiropas reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu,projekts Nr. 2010/0195/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/008

Ievietots: 09.03.2011
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk